Infomarkt over nieuwe scholencampus

Van 11 september tot 9 november stelt  Stad Ieper de startnota voor het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Campus Veurnseweg’ voor. 
 
Het plan moet de uitbreiding voor de Sint-Maartensscholen Ieper op de site van het Vrij Technisch Instituut (VTI) mogelijk maken. Het is de bedoeling om de VTI-site tot een heuse scholencampus uit te breiden. Er ligt nog niets vast. Eerst krijgt iedereen de kans om zich over het project te informeren. De stad Ieper bracht alle beschikbare informatie samen in een startnota. Iedereen kan die startnota inkijken. Bij de nota zit er een mobiliteitseffectenrapport voor de buurt en een procesnota van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.

Wil je de startnota komen in kijken?
Dat kan! Tot en met 9 november op de dienst ruimtelijke ordening in AC Auris. Maak daarvoor een afspraak met de dienst via de website van de stad www.ieper.be. De startnota kan je ook op de website van de stad Ieper raadplegen. 

De stad Ieper organiseert op woensdag 16 oktober 2019 in het VTI, Augustijnenstraat 58, ook een infomarkt waar u doorlopend tussen 18u30 en 20u30 terecht kan. 

Op die infoavond zal een ontwerpbureau uitleg geven. Iedereen is welkom om met het project kennis te maken. Als je vragen hebt, kan je die daar gerust stellen. 
 
Mensen die reacties, bedenkingen of aanvullingen hebben op de startnota kunnen die officieel aan het stadsbestuur bezorgen tot en met 9 november 2019. 

Dit kan per mail: rup@ieper.be  of per brief aan het college van burgemeester en schepenen, Aruis, Ter Waarde 1, 8900 Ieper. De reacties persoonlijk komen afgeven in AC Auris kan natuurlijk ook. 
 
Via deze link kan je de volledige bekendmaking raadplegen, alsook de startnota met mober inkijken.