In de stadskern van Ieper geldt een algemene snelheidsbeperking van 30 km/u

9 februari 2017
Even ter herinnering: in de stadskern van Ieper geldt een algemene snelheidsbeperking van 30 km/u. De zone waarin die snelheidsbeperking geldt, wordt met speciale borden aangeduid. Deze snelheidsbeperking geeft als voordeel dat autobestuurders, buschauffeurs, fietsers en voetgangers beter rekening kunnen houden met elkaar. Want als je minder snel gaat, kan je sneller oogcontact maken met anderen op de weg en kan je meteen ook hun verkeersgedrag beter inschatten. En je remafstand is ook een stuk korter als je maar 30 km/u rijdt. Kortom: de zone 30 verhoogt de verkeersveiligheid voor iedereen alle in het stadscentrum. Extra voordelen zijn ook dat het lawaai vermindert en  minder fijn stof in de lucht hangt.
 
Enkele tips en tricks:
 
Opgelet: overstekende voetgangers
 Als voetgangers op een zebrapad de straat willen dwarsen hebben ze altijd voorrang. De autobestuurder moet wachten. Maar in de zone 30 van Ieper zijn er geen zebrapaden aangebracht, behalve in de buurt van scholen. Voetgangers mogen dus oversteken waar ze willen, maar moeten wel uitkijken. Want voorrang hebben ze niet. Doordat de bestuurders aan een lagere snelheid door het centrum rijden, zouden die in principe op tijd moeten kunnen stoppen om voetgangers hoffelijk over te laten. Oogcontact tussen bestuurder en voetganger is dus noodzakelijk. In bepaalde straten van de binnenstad zijn anders wel gekleurde stroken op de rijbaan. Maar eigenlijk zijn dat geen echte zebrapaden. Ze zijn hoogstens een suggestie waar de voetgangers – zonder voorrang – gemakkelijk kunnen oversteken.
 
Gemengd verkeer
In een zone 30 zijn er eigenlijk geen aparte fietspaden. Dus is er het principe van gemengd verkeer, waarbij de fietser op de weg rijdt. Volgens de wegcode is met twee naast elkaar fietsen toegestaan, maar met drie niét. Maar als je naast elkaar fietst in de bebouwde kom, moet je achter elkaar gaan rijden wanneer een tegenligger nadert en er niet genoeg plaats is om te kruisen.
 
Voorrangsregeling: voorrang van rechts
Ter hoogte van de zijstraten in de binnenstad zijn géén voorrangsborden gezet. Dus geldt in principe overal de regel van voorrang van rechts. Ook fietsers moeten deze voorrang geven of krijgen.