Ieperse stadsbestuur geeft verenigingen financiële steun

7 juli 2020

De coronacrisis blokkeerde de werking van heel wat Ieperse socio-culturele verenigingen. Zowel culturele-, noord-zuid-, jeugd-, sport-, als seniorenverenigingen moesten noodgedwongen alle activiteiten en evenementen annuleren. En net het aantal activiteiten bepaalt de toelage vanuit de stad. Daarom wil het stadsbestuur hen een financieel duwtje in de rug geven en wil daarom de reglementen in 2020 aanpassen.

Met het voorstel tot aanpassing in de subsidiereglementen voor verenigingen en de voorzet tot verdeling van de Vlaamse financiële injecties wil het Ieperse stadsbestuur het socio-culturele weefsel in de stad versterken. Zodat de Ieperlingen ook in en hopelijk snel na coronatijd samen culturele en sociale activiteiten kunnen blijven beleven in een goed uitgebouwd en toegankelijk vrijetijdsaanbod.

Subsidies
Het stadsbestuur wil de voorziene subsidies volledig toekennen, al konden vele activiteiten niet doorgaan. Verenigingen zullen daarvoor een kalender kunnen voorleggen van alle geplande activiteiten en evenementen die door de coronacrisis in het water vielen. Lagen sommige activiteiten nog niet vast? Dan kunnen de verenigingen ook een ‘normale’ planning van het vorige werkjaar indienen voor de onderbroken periode. Bevoegde diensten en adviesraden kunnen helpen bij die aanvraag.

Ook de evenementensubsidies wenst het stadsbestuur volledig te betalen aan de organisatoren van bv. Ieperfest, Bloedprocessie, kermissen… Want ondanks de annulatie maakten organisatoren toch kosten. Zo wil het stadsbestuur een heropstart in een corona-proof kader stimuleren.

Op de gemeenteraad van 6 juli werd deze beslissing bekrachtigd.

Extra Vlaamse middelen
De Vlaamse regering maakte eerder bekend een noodfonds vrij te maken om de coronacrisis op te vangen. Via dit fonds wordt 87 miljoen steun aan verenigingen en clubs uit de sectoren cultuur, jeugd en sport verleend. Aan de steden en gemeenten werd gevraagd in te staan voor de verdeling.

Voor Ieper betekent dit heel concreet dat de stad 546.000 euro kan inzetten om de sectoren cultuur, jeugd en sport die schade hebben geleden door de coronacrisis breed te ondersteunen. Deze welgekomen financiële middelen worden in overleg met de adviesraden en de diensten bestemd in toelages of projecten. Hierbij is ook extra aandacht voor burgers in kansarmoede voor wie de financiële stap naar een vereniging nog te hoog is.

Ontmoetingscentra gratis voor erkende verenigingen
Ondertussen besliste het schepencollege om aan de gemeenteraad van september een extra steunmaatregel voor te leggen.  Erkende verenigingen kunnen daarbij vanaf september 2020 gedurende minstens één jaar de ontmoetingscentra of cultuurcentra, stadsschouwburg en het Perron gratis gebruiken voor occasionele activiteiten. Een noodzakelijk duwtje in de rug om het rijke socio-culturele leven in Ieper te ondersteunen en verlies aan inkomsten te dempen.