Ieper tegen kernwapens!

5 juli 2017

De gemeenteraad van de stad keurde op 3 juli een motie goed inzake kernwapens die ze zal bezorgen aan de federale overheid. Want momenteel zijn 132 landen in de Verenigde Naties in New York aan het onderhandelen over een kernwapenverdrag dat de aanmaak, het bezit, transport, en het gebruik van kernwapens wereldwijd moet verbieden. De Ieperse gemeenteraad roept de Belgische Regering op om alles in het werk te stellen om te garanderen dat kernwapens nooit en onder geen enkel beding meer gebruikt worden. Daarbij wordt de Belgische Regering gevraagd om, overeenkomstig het regeerakkoord, op een constructieve wijze mee te werken aan het tot stand komen van een verbod op kernwapens. De motie zal dan ook aan de bevoegde ministers worden bezorgd.

Daarnaast zal de stad Ieper alle andere steden oproepen die lid zijn van het internationaal netwerk Mayors for Peace om het voorbeeld van Ieper te volgen.

Tot slot roept het stadsbestuur ook alle inwoners op om op vraag van de burgmeesters van Hiroshima en Nagasaki een handtekeningpetitie te ondertekenen van de federatie van Hibakusha (slachtoffers van nucleaire straling). Formulieren hiervoor zullen beschikbaar zijn aan de balies van de verschillende administratieve diensten tot eind juli. Daarna worden de handtekeningen aan de organisatie van de petitie bezorgd.

Meer info: vrede@ieper.be of 057 239 459