Hoe gezond is jouw grond?

28 oktober 2021

Hoe gezond is je grond? Die vraag wil de OVAM samen met de Vlaamse gemeenten en steden helpen beantwoorden. De Grote Grondvraag geeft alle grondeigenaars in Vlaanderen de kans om te controleren of hun grond mogelijk vervuild is en eventueel gesaneerd moet worden. Op de campagnewebsite vinden inwoners en bedrijven van alle Vlaamse gemeenten informatie over de bodemkwaliteit van hun perceel.

Vlaanderen heeft een rijk industrieel verleden en dat laat zijn sporen na in de bodem. Zonder gezonde grond kunnen we de kostbare ruimte in Vlaanderen niet optimaal gebruiken. Jij wil toch ook dat open ruimte en gezond grondwater beschikbaar en betaalbaar zijn? Dat is niet alleen goed voor onze gezondheid, maar ook voor de economie. Redenen genoeg om te controleren of je grond gezond is. En redenen genoeg om deel te nemen aan De Grote Grondvraag.

We willen dat grondeigenaars tijdig weten of hun grond een risicogrond is, zodat ze voor de eerste onderzoeksverplichting in 2021 een bodemonderzoek kunnen aanvragen.

Wat is een risicogrond? 

Een risicogrond is een terrein waarop vervuilende activiteiten worden of werden uitgevoerd, waardoor er een verhoogd risico op verontreiniging is ontstaan.

Naast de periodieke onderzoeksplicht voor bedrijven in exploitatie is er ook de éénmalige onderzoeksplicht. Afhankelijk van het type activiteit op het terrein, moeten eigenaars tegen 2021, 2023 of 2027 een bodemonderzoek laten uitvoeren. Het doel is om ernstig verontreinigde gronden tijdig op te sporen zodat tegen 2036 de sanering kan worden opgestart.

De Grote Grondvraag

Via de website (link naar https://www.degrotegrondvraag.be/) kunnen alle grondeigenaars in Vlaanderen hun grond controleren a.d.h.v. het adres en de beschikbare informatie van de Vlaamse steden en gemeenten.

Als je een risicogrond bezit, geeft de OVAM stap voor stap aan wat te doen om de grond opnieuw gezond te maken. Ook indien je grond onterecht opgenomen is als risicogrond, is het belangrijk dit recht te zetten. 

Bodemonderzoek zorgt voor zekerheid, sanering niet altijd nodig

Wie na 'De Grote Grondvraag' eigenaar blijkt te zijn van een risicogrond, hoeft zich geen zorgen te maken. Lang niet elke risicogrond moet noodzakelijk gesaneerd worden. Is die sanering toch verplicht, dan zorgt de OVAM voor begeleiding bij alle stappen die de grondeigenaar moet zetten om de grond opnieuw gezond te maken. In heel wat gevallen zal de OVAM ook de kosten van het onderzoek én de sanering dragen.

Ook voor bedrijven zijn er heel wat ondersteuningsmechanismen om een mogelijke sanering haalbaar te maken.  Meer info hierover vind je op www.ovam.be/aanpak-op-maat.

Meer info: www.degrotegrondvraag.be