Stad Ieper zoekt verenigingen die het hengelrecht op onze 2 vijvers kunnen beheren

9 mei 2019

De concessiehouders moeten er voor zorgen dat hengelaars op een verantwoorde manier kunnen vissen in Zillebeke en/of Dikkebus.
Het hengelrecht wordt geregeld via een samenwerkingsovereenkomst met het stadsbestuur tot eind 2024. Het is de bedoeling dat de rechtenhouders vergunningen afleveren aan de mensen die willen vissen in de vijvers en hier toezicht op uitoefenen. Daarnaast engageren ze zich om de vijver op een ecologische manier en in overleg met de stad te beheren. Alleen zij krijgen bijvoorbeeld het recht om vissen uit te zetten, maar op een verantwoorde wijze. Kandidaten kunnen een dossier opmaken en dat voor 10 juni indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen Ieper, Ter Waarde 1 in 8900 Ieper. De volledige voorwaarden  kan je vinden op www.ieper.be/hengelrecht-zillebeke  en www.ieper.be/hengelrecht-dikkebus .