GRUP Zuiderring | ontwerp

STAD IEPER
GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN
ZUIDERRING I ontwerp

BEKENDMAKING VAN HET OPENBAAR ONDERZOEK

Overeenkomstig de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening maakt het College van Burgemeester en Schepenen bekend dat het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Zuiderring- voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 4 november 2019 en opgemaakt conform artikel 2.2.5. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, ter inzage ligt in het Auris, op de dienst Omgeving - Ruimtelijke Ordening, Ter Waarde 1, 8900 leper vanaf 2 december 2019 om 9.00u tot en met 1 februari 2020 om 12.00u. Het ontwerp van GRUP kan u eveneens consulteren via onderstaande link.

Opmerkingen en bezwaren moeten uiterlijk op 1 februari 2020 om 12h00 schriftelijk of digitaal overgemaakt worden aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO), p/a Auris, Ter Waarde 1, 8900 leper of gecoro@ieper.be.

U kan het ontwerp GRUP Zuiderring hier raadplegen: 

 


Contactinformatie