Gronden aangekocht voor nieuw stadsdeel

9 juli 2018

Stad Ieper koopt 4,3 hectare gronden aan van de NMBS: het startschot voor een heel nieuw stadsdeel vlakbij de groene vestingen.

Het gaat om gronden die nu nog eigendom zijn van de NMBS langs de Oudstrijderslaan: het voormalige goederenstation en de gewezen bundel van twaalf sporen. Een beperkt deel daarvan huurde de stad al van de spoorwegen om als busparking te gebruiken. De onderhandelingen hebben heel wat energie gekost, maar het resultaat leidt tot de start van een ambitieuze ontwikkeling van de stad. Ter vergelijking, het stadsdeel dat binnen de vestingen ligt is 95 ha groot . Ieper had in 2017 al de gronden van de vroegere suikerfabriek, kant Kemmelseweg,  verworven. Toen ging het om een kleine 4 hectare. Eerder kocht Ieper ook al het natuurgebied De Triangel aan. Met de nieuwe aankoop komt de stad in het bezit van totaal bijna 10 hectare. Deze zone is in het recent goedgekeurde gemeentelijk ruimtelijk structuurplan opgenomen als een prioritaire zone voor ‘strategische’ stadsuitbreiding vlakbij het stadscentrum. De interesse van de stad voor deze gronden heeft dus alles te maken met een brede visie op stadsontwikkeling. Deze zone tussen de binnenstad, station, legerkazerne en de Kemmelseweg is nu amper in gebruik (vroegere spoorweggronden ) en kan op termijn worden ingevuld door woongelegenheden, groen, fiets- en voetgangersverbindingen, ontspanning en eventueel ook kleinere bedrijvigheid. Daarvoor moet de bestemming van de gronden wel wijzigen door middel van een RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) want nu zijn die gronden nog spoorgebonden. De stad wil dus goed nadenken over de mogelijkheden, een masterplan voor dit stadsdeel opmaken en op basis daarvan een nieuw RUP (dat door de gemeenteraad moet worden goedgekeurd). Maar deze extra aankoop maakt nu al de weg vrij voor een eigentijds nieuw stadsdeel vlakbij de vestingen. Het sluit aan op de site van het winkelcentrum Rijselpoort, de stedelijke technische en groendienst en op het natuurgebied de Triangel dat ook al eigendom is van de stad.  De prijs van deze gronden in de huidige toestand werd bepaald op 1.891.000 euro.