Gouverneur heft captatieverbod op

1 oktober 2020
Politiebesluit van de gouverneur tot opheffing van het politiebesluit betreffende captatieverbod uit alle onbevaarbare waterlopen in het Blankaartbekken, de afgesneden meanders van de Leie en de Schelde en het stroomgebied van de Bornebeek.