Goed om te weten: de omgevingsvergunning...

29 december 2017

Vanaf 1 januari 2018 worden bouwvergunningen, milieuvergunningen en verkavelingsvergunningen allemaal ondergebracht onder de noemer omgevingsvergunning. Voor werken waarvoor nu zowel een bouwvergunning als een milieuvergunning moet worden aangevraagd, zal vanaf 1 januari slechts één aanvraag voor een omgevingsvergunning moeten worden ingediend.

Wist je dat de procedure van de omgevingsvergunning volledig digitaal zal verlopen?

Het dossier wordt digitaal opgeladen in het omgevingsloket en zal door de aanvrager vanaf indiening volledig digitaal te raadplegen zijn. Wat nu reeds mogelijks is voor de digitale bouwaanvragen, zal in de toekomst dus ook voor ieder dossier mogelijk worden.

 Meer informatie?    www.omgevingsloket.be

 


Contactinformatie