Omgevingsvergunning - Gemengde aanvragen

Vanaf 1 juni 2017 dient een Omgevingsvergunning aangevraagd voor bepaalde stedenbouwkundige handelingen en/of de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit. De vroegere stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning worden hiermee in één integrale vergunningsaanvraag geïntegreerd. Aanvragen die ingediend worden vóór 1 juni 2017 worden behandeld volgens de tot dan geldende milieuvergunningsprocedure (Vlarem). Na 1 juni dient dus gewerkt met het nieuwe aanvraagformulier dat in principe digitaal dient ingediend. Als het een gemengd project betreft waarbij de exploiattie van een ingedeelde inrichting of activiteit en de stedenbouwkundige handelingen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, moeten zowel de ingedeelde inrichting of activiteit en de stedenbouwkundige handelingen het voorwerp van de aanvraag uit te maken.

Enkele voorbeelden van deze procedure:
- een landbouwbedrijf met meer dan 200 runderen (klasse 1) wil een nieuwe loods bouwen
- het bouwen van een nieuwbouwwoning
- een nieuw metaalverwerkend bedrijf (klasse 2) vestigt zich in een bestaande loods op de industriezone

Procedure

Meer info is na te lezen op de webiste van het Omgevingsloket: www.omgevingsloket.be

 

Bedrag

Vanaf 1 januari 2018 wordt de dossierkost voor de omgevingsaanvraag ingevoerd. Hier kan u het reglement dat de dossierkost bepaalt consulteren.


Contactinformatie