Geldigheid voorlopig rijbewijs verder verlengd

4 mei 2020
Alle rijopleidingen en rijexamens zijn sinds 16 maart 2020 opgeschort. De noodmaatregelen worden aangehouden zolang noodzakelijk.
Voor voorlopige rijbewijzen die vervallen in de periode van de noodmaatregelen tegen het coronavirus, wordt de geldigheid verlengd tot en met 30 september 2020. Het moet niet worden vervangen door een nieuw document.
 
Kandidaat-bestuurders hoeven geen extra praktijklessen te volgen, zoals normaal het geval is wanneer het voorlopig rijbewijs vervalt. 

Bij Koninklijk Besluit houdende maatregelen betreffende het rijbewijs, naar aanleiding van de
COVID-19-crisis, worden volgende documenten, die hun geldigheid verliezen na 15 maart 2020, verlengd tot en met 30 september 2020:

  • het Belgisch rijbewijs
  • het Belgisch voorlopig rijbewijs
  • de rijgeschiktheidsattesten
  • de attesten van de griffie voor het verkrijgen van een rijbewijs met code 200 of voor een tijdelijk rijbewijs beperkt tot bepaalde categorieën.
  • de deelnemingsdocumenten met het resultaat van de psychologische en medische herstelonderzoeken

De verlenging van de geldigheid van deze documenten geldt uitsluitend in België.

Klik hier voor alle gedetailleerde info.


Contactinformatie