Evenement coronaveilig organiseren

10 september 2020
Wie in coronatijden een zittend evenement wil organiseren, vult best het Covid Infrastructure Risk Model (CIRM) in. Aan de hand van parameters wordt via een vragenlijst achterhaald hoe coronaveilig permanente infrastructuren voor cultuur, sport en evenementen zijn
 
De Nationale Veiligheidsraad besliste op 20 augustus om opnieuw evenementen toe te laten tot 200 personen binnen en 400 personen buiten. Een recent wijzigingsbesluit biedt uitbaters van infrastructuur voor evenementen en voorstellingen nu ook de mogelijkheid om een groter zittend publiek te verwelkomen. Om dit veilig te laten verlopen, lanceerde de Vlaamse Overheid een tweede tool. 
 
Naast het CERM (het COVID Event Risk Model) is er nu ook het CIRM of COVID Infrastructure Risk Model. Deze complementaire tool werd voorzien voor uitbaters van permanente sport- of culturele infrastructuren zoals stadions, sporthallen, concertzalen, theaters en andere event- en congreslocaties.
 
Het CIRM beroept zich (deels) op dezelfde parameters als het CERM, maar focust op hoe de infrastructuur zich leent tot coronaveilige evenementen. Het model speelt een belangrijke rol wanneer de infrastructuur activiteiten wil organiseren met een groter publiek dan het maximum aantal voorzien in het Ministerieel Besluit van 22 augustus 2020.

Na een ontvankelijkheidstoets en eventuele afstemming met de aanvrager kan het stadsbestuur een aanvraag indienen bij het CIRM-loket, samen met een CIRM-scan (gevalideerd door een preventieadviseur) en een uitgewerkt draaiboek met COVID-maatregelen in functie van het beoogde publieksaantal. Na consultatie van een viroloog zal de bevoegde minister een advies formuleren en dit via hetzelfde loket bezorgen aan het stadsbestuur.
 
Voor meer info over het CIRM kan je terecht op https://www.toerismevlaanderen.be/covid-infrastructure-risk-model
 
Wie een evenement organiseert in Ieper, stuurt als bijlage de resultaten van de CIRM en CERM mee. Heb je hierover vragen, neem dan contact op met het evenementenloket.
 
Wil je tips om veilig te organiseren, neem dan een kijkje op https://ikorganiseer.be/toolbox/
 
 CIRM

Contactinformatie