Enquete over jouw veiligheidsgevoel

8 maart 2018

De Veiligheidsmonitor is een grote bevolkingsbevraging over verschillende veiligheidsthema's. Ook in ieper!

Via dit kanaal worden burgers bevraagd over hun onveiligheidsgevoel, buurtproblemen, preventie, het slachtofferschap en de kwaliteit van het politieoptreden.  Het initiatief wordt georganiseerd door de politie in samenwerking met FOD Binnenlandse Zaken en de lokale besturen. De verzamelde informatie bevat waardevolle indicatoren voor de uitwerking van het veiligheidsbeleid in onze stad. Wij vragen dan ook om deze Veiligheidsmonitor gunstig te onthalen en de nodige tijd te nemen om de vragen van de enquête te beantwoorden. Jouw medewerking is dus van groot belang. Deelnemen kan eenvoudig, online via internet of via een vragenlijst op papier. Jouw antwoorden worden volledig anoniem verwerkt.

Praktisch gezien zullen de verschillende vragenlijsten van de Veiligheidsmonitor rond half maart van dit jaar worden verspreid. De personen die via een statistische toevalssteekproef worden geselecteerd zullen de enquête in de bus krijgen. De resultaten worden begin 2019 verwacht zodat deze kunnen worden opgenomen in de verschillende beleidsplannen.

Alvast dank voor jouw hulp !  


Contactinformatie