Stad Ieper neemt (eerste) reeks energiebesparende maatregelen

20 september 2022

Ook stad Ieper wil haar energieverbruik naar beneden krijgen en het goede voorbeeld geven. Met de huidige energieprijzen en de schaarste op de markt, kunnen niet snel genoeg stappen gezet worden. Daarom heeft het bestuur beslist om zodra het kan een eerste reeks maatregelen door te voeren en zo meteen te kunnen besparen op de energiefactuur. Daarmee wil ze tevens de bevolking, de handelaars, bedrijven en verenigingen motiveren om waar mogelijk zelf ook actie te ondernemen.    

Openbare verlichting volgens strooiplan

Ieper werkt samen met Fluvius volop aan het verledden van de openbare verlichting. Dit is meteen één van de engagementen binnen het Lokaal Energie- en Klimaatpact. Tot nu toe werden er zo’n 1500 armaturen verled maar moeten er nog  6300 lichtpunten omgezet worden in LED-verlichting.

Gezien het grote aantal armaturen en de kostprijs van deze operatie, zal dit nog enkele jaren duren. Streefdatum is 2030. Daarom is beslist om tijdelijk weer de openbare verlichting te doven volgens het strooiplan van de stad. Het strooiplan werd destijds opgemaakt in samenspraak met de hulpdiensten, ziekenhuis, … om veilig te kunnen werken tijdens de winter. De lichten in de straten gelegen in het strooiplan worden niet gedoofd. In de straten die buiten het strooiplan vallen, zal de straatverlichting gedoofd worden enkel op weekdagen van 00 tot 5 uur.  

Zwembad en sporthallen

Niet alleen voor het verwarmen van het gebouw maar vooral om het zwemwater op temperatuur te brengen en houden is heel wat energie vereist . Ook de sporthallen verlichten, verluchten en verwarmen kost heel wat energie. We denken na over mogelijkheden om ook hier zoveel mogelijk te besparen met een minimale impact op het gebruikscomfort.

Openbare gebouwen: graadje minder

Ook in de andere openbare gebouwen, zoals o.a. de Lakenhallen en Auris, wordt de temperatuur een beetje lager gezet. Daar wordt de verwarming bijgesteld naar de temperaturen zoals door de federale en Vlaamse overheid vooropgesteld: voor werkruimtes is dit 19 graden.

Verder wordt er werk gemaakt van diverse energiebesparende maatregelen waaronder het isoleren van stadsgebouwen (o.a. dak Lakenhallen), de installatie van LED verlichting in grote ruimtes (o.a. bibliotheek en archief, Het Perron, …), het plaatsen van zonnepanelen of de optimalisatie van stookinstallaties.  

Tal van acties zijn lopende en er worden er nog meer voorzien. Daarbij helpt de permanente monitoring van het energieverbruik door onze gebouwenbeheerders.