Eerste Ieperse landbouwraad ooit van start

29 juni 2020
Donderdag 25 juni kwam voor de eerste keer ooit een landbouwraad bijeen in stad Ieper. Als eerste agendapunt: een voorzitter en ondervoorzitter aanduiden.  Philip Fleurbaey werd door de talrijke aanwezigen unaniem verkozen als voorzitter, Lies Sampers als ondervoorzitter. De landbouwraad zal vanaf nu minstens vier keer per jaar samenkomen, telkens op de 3de donderdag van de maand in februari, mei, augustus en november. Indien nodig wordt op vraag van het stadsbestuur een extra vergadering ingelegd.
 
“De talrijke opkomst voor deze eerste landbouwraad toont dat er nood was aan een overleg- en adviesorgaan. Want iedereen merkt op dat er een kloof is tussen onze sector en de consumenten, deels door misvattingen. Bijvoorbeeld over het watertekort, veel mensen weten niet dat wij zelf heel wat regenwater stockeren. Waterproblematiek is één item, een klimaatslimme landbouw is waar we als volledige sector aan werken, zonder het produceren van lokale gezonde voeding uit het oog te verliezen,” zegt kersvers voorzitter Philip Fleurbaey. 
 
In mei 2019 gaf het college van burgemeester en schepenen groen licht voor de oprichting van een landbouwraad. Na ook de goedkeuring van de statuten voor deze raad door de meerderheid, kwam nu het startschot voor de allereerste Ieperse landbouwraad. Dit orgaan heeft een adviserende rol in het bestuur van onze stad. Hiermee verwezenlijkt het bestuur een van de vooropgestelde doelstellingen.

De voorzitter kijkt ernaar uit om vanuit de landbouwraad een positief verhaal te brengen over de landbouwsector: “Bij de opstart van de landbouwraad is er al meteen vertegenwoordiging vanuit alle deelgemeenten en uit verschillende sectoren, mannen én vrouwen. We kunnen rekenen op een grote expertise van jong tot oud. Fantastisch! Als grootste beheerder van de open ruimte krijgen we inbreng in landbouwgerelateerde onderwerpen én dossiers. Dat zal zeker voor juiste input en informatie zorgen.”