Droom jouw Vlamertinge

Luchtbeeld Vlamertinge

Vlamertinge is een dorp met vele kwaliteiten: relatief veel voorzieningen, een rijk verenigingsleven, de typische wederopbouwarchitectuur, een prachtige, open omgeving… In een woord – een landschapsdorp met karakter. Deze kwaliteiten zijn niet vanzelfsprekend, en ook niet eeuwigdurend. Om te zorgen dat Vlamertinge ook naar de toekomst toe een kwaliteitsvolle, aangename leefomgeving blijft, werd het dorp in het GRS Ieper, samen met Boezinge en Elverdinge, aangeduid als «hoofddorp».


Voor elk van deze drie hoofddorpen maakt Stad Ieper nu een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) op, waarin uitspraken worden gedaan over de toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden binnen het dorp, maar ook over de bescherming van de open ruimte rond het dorp, de relatie met de stad en tussen de dorpen onderling…

Van het RUP Dorpskern Vlamertinge is de startnota, die je hieronder terugvindt, de eerste stap. Deze nota, die vooral de doelstellingen van het plan omvat, is van 9 januari tot 9 maart in raadpleging. Gedurende die periode horen we graag ook jouw opmerkingen bij de nota! Aarzel dus niet om ze ons via de kanalen hieronder door te sturen.