Diksmuidseweg, Brugseweg en Polenlaan kregen fietssuggestiestroken

17 juni 2022

De aanleg van de fietssuggestiestroken in een gedeelte van de Diksmuidseweg, de Polenlaan en de Brugseweg zijn afgerond. Dit betekent dat er in die straten nu opnieuw doorgaand verkeer in beide richtingen mogelijk is. De comfortabele fietssuggestiestroken komen op plaatsen waar voorheen geen aanduiding was, en zorgt daarmee dus voor meer aandacht voor de zwakke weggebruikers. 

Er wordt nu volop werk gemaakt van projecten om de fietsveiligheid in Ieper verder te verhogen. Met deze aanpassing wordt het fietsnetwerk rondom de binnenstad geoptimaliseerd.  Fietssuggestiestroken bieden een alternatief in straten waar er geen mogelijkheid is om vrijliggende fietspaden aan te leggen. Tweewielers krijgen hiermee nu in deze delen van de Diksmuidseweg, Polenlaan en Brugseweg een duidelijke plaats op de rijbaan. 

In de vroegere situatie eindigden de fietspaden abrupt in de Diksmuidseweg ter hoogte van de Molenweg. In het tussengedeelte, de Polenlaan en aan het begin van de Brugseweg waren nog geen fietsvoorzieningen aanwezig. Op de Brugseweg voorbij het kruispunt met de Stoffelstraat begonnen de fietspaden dan weer opnieuw. Het tussenliggende gedeelte is te smal om fietspaden te voorzien. Om de fietsveiligheid er toch te verhogen, besliste het bestuur er fietssuggestiestroken aan te leggen. De okergele markering geeft extra aandacht aan de tweewielers op de weg. De stroken versmallen de rijbaan ook visueel, wat bestuurders aanmaant hun snelheid te minderen. 

Vooraleer de werken konden aanvangen, werden eerst nutswerken uitgevoerd en werd op het gedeelte van het tracé de asfaltverharding vernieuwd. Ook werden in de Diksmuidseweg afgebakende parkeerplaatsen voorzien, met een asverschuiving om de snelheid af te remmen op het rechte weggedeelte. Normaal gezien zouden de  fietssuggestiestroken vorige week worden aangebracht, maar het natte weer liet dit niet toe. Het moet volledig droog zijn om de werken te kunnen uitvoeren. Deze week kon dit dus wel.

Enkele jaren geleden al werd een duidelijk gemarkeerde fietsoversteek gecreëerd op de Diksmuidseweg, ter hoogte van het Sluispad en de Molenweg. Vorig jaar werden in de nabijgelegen Kalfvaart comfortabele fietssuggestiestroken voorzien.