Herinrichting van het voormalig openluchtzwembad

Op vrijdag 8 en zaterdag 9 september vond het participatiemoment over de herinrichting van het voormalig openluchtzwembad plaats. .

We zoomen nog even in op de geschiedenis van deze voor veel Ieperlingen bijzondere plek.  

Het voormalig openluchtzwembad, verborgen in de hoek Basculestraat-Kiplinglaan, kent een bewogen geschiedenis. Gelegen aan het uiteinde van de imposante vestingmuren van Vauban, werd in 1884 een deel van de walgracht ommuurd en ingericht als militair zwembad.

Na de Eerste Wereldoorlog werd een nieuw zwembad ontworpen en deze keer stelde de stad het ook open voor de inwoners. Gaandeweg werd het zwembad uitgebreid en kreeg het de typerende inrichting die vele Ieperlingen zich nog herinneren.

In 2001 sloot het zwembad voorgoed de deuren omdat het niet meer voldeed aan de hedendaagse normen voor publieke zweminfrastructuur.

In 2018 werd reeds een opdracht gegund aan ontwerpbureau Stramien om na te denken over de herbestemming van het voormalige zwembad dat toen nog als erfgoed was beschermd. De mogelijkheden voor een herinrichting bleken hieruit zeer beperkt, waardoor de stad besloot een aanvraag in te dienen voor de deklassering als monument.

Ondertussen werd de bescherming definitief opgeheven en kan een nieuw team ontwerpers van OMGEVING cv en B-Juxta aan de slag om een herinrichtingsplan op te maken. Een plan met minder beperkingen en beter verweven met de stad. Een plek die de toekomstige omwonenden zullen gebruiken.

Op de twee participatiemomenten van 8 en 9 september werd twee ontwerpvarianten toegelicht. De presentatie en de posters kan u hier  bekijken:

Presentatie

Posters :

 

Op deze twee participatiemomenten konden we rekenen op tal van bezoekers die hun inbreng gaven, hiermee wordt nu verder aan de slag gedaan. Verder in het ontwerpproces wordt een volgend infomoment georganiseerd waarbij het uitgetekende ontwerp wordt toegelicht.