De gevolgen van de brexit op het rijbewijs

11 april 2019
Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat. Als je in België verblijft, mag je enkel rondrijden met een nationaal Belgisch rijbewijs of een Europees rijbewijs, afgegeven in een lidstaat van de EU.
 
Bij een harde Brexit: 
Ben je houder van een rijbewijs van het VK dan kan je vóór 30 oktober 2019 naar het AC Auris gaan om je rijbewijs van het VK om te wisselen naar een Belgisch rijbewijs via een eenvoudige omwisselingsprocedure.
Na 30 oktober 2019 kan je jouw rijbewijs nog altijd omwisselen. De omwisseling van een niet-Europees rijbewijs neemt meer tijd. Het is dus sterk aan te bevelen om de omwisseling te voltooien voor 30 oktober 2019. 
 
Bij een Brexit met een uittredingsakkoord: 
Tijdens de overgangsperiode blijven alle huidige EU-regels van kracht voor het VK. Als je een rijbewijs hebt dat in één van de EU-landen is afgegeven, wordt dit erkend in de hele EU. Als je over een rijbewijs beschikt van het VK dan kan je tot
31 december 2020 naar AC Auris gaan om jouw rijbewijs van het VK om te wisselen naar een Belgisch rijbewijs via een eenvoudige omwisselingsprocedure. 
 
Kan ik mijn Brits rijbewijs behouden én een Belgisch rijbewijs verkrijgen? 
Ja, zodra het Britse rijbewijs een niet-Europees rijbewijs wordt, en je wil je rijbewijs van het VK behouden, dan kan je een Belgisch rijbewijs verkrijgen nadat je het theorie- en praktijkexamen in België hebt afgelegd. 
 
Kunnen Britse toeristen in België met hun Brits rijbewijs rondrijden? 
Zolang het Britse rijbewijs wordt aanzien als een Europees rijbewijs, kan je in België rijden met je Brits rijbewijs. 
Zodra het Britse rijbewijs wordt aanzien als een niet-Europees rijbewijs en zolang je niet ingeschreven bent in België, kan je tijdens een zakenreis of vakantie in België, ofwel rijden met: 
- je internationaal rijbewijs (conventie van Wenen en van Genève) 
- je nationaal rijbewijs indien het conform is met één van deze modellen
 
Zodra je in België ingeschreven bent en houder bent van een Belgische identiteits- of verblijfskaart, moet je houder zijn van een Belgisch of een Europees rijbewijs 
 
Indien je hieromtrent nog vragen hebt, mag je deze steeds sturen naar buitenlandse.rijbewijzen@mobilit.fgov.be

Contactinformatie