Covid-19 zelftesten

5 augustus 2021

COVID-19-zelftesten zijn algemeen verkrijgbaar. Het gebruik van zo'n zelftest is vooral bedoeld om preventief op te kunnen treden.

Denk maar aan een groep van personen die niet van thuis uit kan werken of waarbij afstand houden t.o.v. andere collega's moeilijk is. Daar is het aanwenden van een zelftest aangewezen, om zo te vermijden dat een hele groep geïnfecteerd wordt. 

Het wordt niet aangeraden om een zelftest te gebruiken wanneer je vermoedt dat je met iemand in contact bent gekomen die mogelijks besmet is met het COVID-19-virus. De incubatietijd (de periode tussen blootstelling aan een infectie en het optreden van de eerste symptomen) van COVID-19 bedraagt immers ongeveer 5 dagen. Indien je vermoedt dat je besmet bent, contacteer dan je huisarts telefonisch. 

Hoe gebruik ik een zelftest?

Corona test

Meer info?
www.info-coronavirus.be