Coronamaatregelen bij rijopleiding en rijexamens

6 november 2020
Om de verspreiding van het coronavirus in te dijken, worden de volgende zaken alvast vanaf maandag 2 november tot en met zondag 13 december opgeschort:
 
  • alle rijopleidingen
  • het terugkommoment
  • de nascholingen in het kader van vakbekwaamheid
  • de theorie- en praktijkexamens voor het behalen van het rijbewijs
  • de examens voor het behalen van een brevet van rijschoolinstructeur en -directeur
De wettelijk voorziene termijnen voor opleidingen en examens worden tot en met 30 september 2021 verlengd. Je hebt dus voldoende tijd om jouw nieuwe afspraak in te plannen, maar wacht niet tot het laatste moment.
 
Terugkommoment
Als de termijn waarin je het verplichte terugkommoment moet volgen eindigt tussen 2 november 2020 en 30 juni 2021, dan wordt die termijn verlengd tot en met 30 september 2021.

Als je het terugkommoment niet binnen de voorziene termijn volgt, krijg je een aanmaning en heb je 2 maanden extra de tijd om het te volgen. Eindigt die extra termijn tussen 2 november 2020 en 30 juni 2021? Dan krijg je tijd tot en met 30 september 2021 om het terugkommoment alsnog te volgen. In dat geval betaal je wel nog altijd de toeslag (momenteel vastgelegd op 51 euro).
 
Rijopleiding en rijexamen
Als je:
 
  • geslaagd bent voor een theorie-examen (3 jaar geldig)
  • lessen hebt gevolgd bij een erkende rijschool
  • of geslaagd bent voor een examen op privéterrein (de zogenaamde manoeuvres)
krijg je een verlenging tot en met 30 september 2021, als de geldigheid van die examens of lessen vervallen is tussen 2 november 2020 en 29 september 2021.
 
Theorie-examen
Wanneer de geldigheid van jouw theorie-examen vervalt in de periode tussen 16 maart 2020 en 29 september 2021, dan kan je  nog tot en met 30 september 2021 jouw praktijkexamen afleggen.
 
Voorlopig rijbewijs
  • Als je een voorlopig rijbewijs hebt waarvan de geldigheid vervallen is, hoef je geen extra praktijklessen te volgen. Normaal is dat wel het geval als jouw voorlopig rijbewijs vervalt.
  • Er wordt verwacht dat ook de geldigheid van het voorlopig rijbewijs (18 maanden zonder begeleider/36 maanden met begeleider) tot en met 30 september 2021 wordt verlengd. Momenteel is dat nog niet het geval. 
Praktijkexamen
Je hebt tot en met 30 september 2021 de tijd om uw praktijkexamen af te leggen. Als je al een afspraak vastgelegd had om een praktijkexamen af te leggen, hoef je geen retributiebijslag te betalen.
 
Meer info vind je hier.
 
 

Contactinformatie