Stad Ieper geeft kwetsbare inwoners een extra corona-waardebon

6 april 2021
Stad Ieper geeft Ieperlingen met een beperkt inkomen een financieel duwtje in de rug. Begin april krijgen kwetsbare inwoners een brief met een extra corona-waardebon in de bus. Die kunnen ze besteden bij de lokale handelaars die deelnemen aan het systeem van de Ieperse Kadobon.
 
Extra ondersteuning bieden aan wie het moeilijk heeft is een kerntaak voor de stad. De extra corona-waardebon voor Ieperlingen die in armoede dreigen te verkeren, geeft hen niet alleen een duwtje in de rug, maar maakt ook duidelijk dat de stad er voor hen is en open staat voor vragen naar informatie of hulp.

Op 10 juli 2020 besliste de Vlaamse Regering om aan de gemeenten en OCMW’s een subsidie van 15 miljoen euro toe te kennen om het consumptiebudget van kwetsbare doelgroepen te ondersteunen. Zo wil de Vlaamse regering de koopkracht van kwetsbare mensen in tijden van corona verhogen en evenzeer via een krachtige lokale impuls de lokale economie ondersteunen. 
 
Stad Ieper vertaalt deze beslissing in de vorm van extra corona-waardebonnen voor kwetsbare Ieperlingen. De dienst Welzijn verspreidt de bonnen automatisch aan Ieperlingen die recht hebben op een leefloon, een lopend dossier budgetbeheer hebben bij de dienst, recht hebben op een voedselbankattest, recht hebben op een inkomensgarantie voor ouderen (IGO) of recht hebben op een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) van de FOD Sociale Zekerheid. 
 
Deze extra coronawaardebonnen vallen in de week van 6 april 2021 in de brievenbussen bij de rechthebbenden. De bonnen zijn geldig tot 31 december 2021 en kunnen in meerdere schijven opgebruikt worden bij lokale ondernemers/organisaties die deelnemen aan het systeem van de Ieperse Kadobon.
 
Wie financieel zwaar getroffen is door de coronacrisis of wie een andere hulpvraag heeft, kan contact opnemen met de dienst Welzijn op het gratis nummer 0800 9 8900 of via welzijn@ieper.be
 

Contactinformatie