Collectorwerken fase 5 - stand van zaken

2 december 2021

De collectorwerken fase 5 bevinden zich in de Boomgaardstraat, Dehaernestraat, Blindeliedenstraat en Ieperleestraat. Er wordt een vuilwaterriool aangelegd zodat er toekomstig enkel nog proper regenwater in de ingebuisde Ieperlee doorheen het centrum.

De riolerings- en wegeniswerken zullen ongeveer 12 maanden duren. De planning is steeds onder voorbehoud van werk- en weersomstandigheden. 

Nutswerken
Voordat de rioleringswerken kunnen beginnen, voeren de nutsbedrijven indien nodig aanpassingswerken uit aan hun netten. Deze werken situeren zich in de voetpadzone en een beperkt gedeelte van de wegenis. 

Dehaernestraat
De rioleringswerken zijn intussen klaar. De straat zal tegen het kerstverlof volledig heraangelegd zijn. Na aanleg dient deze nog 1 maand uit te harden alvorens verkeer toe te laten. 

Blindeliedenstraat
De rioleringswerken zijn nagenoeg klaar. Tegen het kerstverlof zullen de voetpaden deels heraanlegd zijn. De Schuttelaerestraat zal tijdens deze werken een doodlopende straat betreffen, die men moet in- en uitrijden vanaf de Arsenaalstraat. Conform de huidige planning zullen deze werken duren tot eind februari 2022 (inclusief uithardtijd bestrating). 

Ieperleestraat
Vanaf begin december starten de rioleringswerken in een gedeelte van de Ieperleestraat en op het kruispunt Iepeleestraat x Zaalhof. In de Ieperleestraat geldt tijdens deze werken een parkeer- en verkeersverbod. Men dient om te rijden via de Neerstraat en Klaverstraat. Ook het kruispunt Ieperleestraat x Zaalhof wordt afgesloten in kader van deze werken. Het éénrichtingsverkeer op het Zaalhof wordt in de nabijheid van dit kruispunt tijdelijk opgeheven. Het deel tussen het Zaalhof en de Neerstraat zal klaar zijn eind mei 22. Vanaf februari 22 zal gewerkt worden in het 2e deel van de Ieperleestraat. Tegen het zomerverlof 22 zouden de werken klaar zijn.