Collectorwerken fase 5 - stand van zaken

2 december 2021

Binnenkort wordt gestart met de riolerings- en wegeniswerken in kader van de collectorwerken Ieperlee fase 5. Deze bevinden zich in de Boomgaardstraat, Dehaernestraat, Blindeliedenstraat en Ieperleestraat. Er wordt een vuilwaterriool aangelegd zodat er toekomstig enkel nog proper regenwater in de ingebuisde Ieperlee doorheen het centrum zal stromen. 

De riolerings- en wegeniswerken zullen ongeveer 12 maanden duren. De planning is steeds onder voorbehoud van werk- en weersomstandigheden. 

Nutswerken

Voordat de rioleringswerken kunnen beginnen, voeren de nutsbedrijven indien nodig aanpassingswerken uit aan hun netten. Deze werken situeren zich in de voetpadzone en een beperkt gedeelte van de wegenis. 

Boomgaardstraat en Dehaernestraat

De straat is afgewerkt en opnieuw open gesteld voor verkeer. 

Blindeliedenstraat

De rioleringswerken zijn klaar. De wegenis is klaar en open gesteld voor verkeer tussen Lombaardstraat en Schuttelaerestraat. Er dienen nog aansluitingen te gebeuren op het kruispunt Blindeliedenstraat en Zaalhof. Tegen eind juni zullen de werken klaar zijn.

Ieperleestraat

Begin juni wordt het weggedeelte tussen Zaalhof en de Neerstraat open gesteld, het straatgedeelte zal bereikbaar zijn vanaf het kruispunt met het Zaalhof. Momenteel wordt gewerkt aan de bovenbouw tussen de Tegelstraat en de Kanonweg. Na de aanleg dient de bovenbouw nog enkele weken uit te drogen vooraleer er verkeer kan worden toegelaten.