Collectorwerken fase 3

De collectorwerken  zijn al een tijdje aan de gang in onze binnenstad. Twee onderdelen zijn al afgewerkt: de zone rond het Zaalhof (fase 1) en de zone rond de Masscheleinlaan - Sumont De Volsberghestraat – Veemarkt – Minneplein (fase 2). De riolen zijn er heraangelegd en de straten, parkeerstroken, fietspaden en de voetpaden zijn vernieuwd. Een mooie opknapbeurt voor de omgeving.

Deze grote werken in opdracht van Aquafin én Stad Ieper schoven vanaf eind januari 2019 op richting de buurt die tussen de Neermarkt, Rijselstraat, het Zaalhof en de Montstraat ligt. Concreet betekent dit dat er in volgende straten een gescheiden stelsel zal aangelegd worden: Klaverstraat,  Schuttelaerestraat, Lombaardstraat, Maagdenstraat, Oude Konijnstraat, Sint-Elisabethstraat, Onze Lieve Vrouwstraat, Studentenstraat, Seminariestraat, Kiekenmarkt, Burchtstraat, A.B.C. straat, Boomgaardstraat, De Montstraat en Arsenaalstraat. Hierdoor zullen de bewoners van deze en aanpalende straten in de loop van de komende 2 jaar met de gevolgen van deze werken te maken krijgen.

Timing en Fasering

1. Nutsmaatschappijen.
Omdat de betrokken straten voor deze rioleringswerken helemaal worden opengegooid vraagt Stad Ieper aan alle nutsmaatschappijen of zij toevallig in deze buurt ook niet van plan zijn om dingen aan te passen. Want werken combineren zorgt voor minder hinder voor de bewoners. Daarom gaan eerst de nutsmaatschappijen aan de slag in de werfzones. Nutsmaatschappijen zijn bijvoorbeeld: de Watergroep, Eandis, Telenet of Proximus. Zij komen altijd eerst en werken meestal in de voetpaden / parkeerstrook en moeten de bewoners op de hoogte houden als de werken starten.

2. Klaverstraat. Sinds halfweg november zijn de nutsmaatschappijen aan het werk in de Klaverstraat. Die werken passen in de derde fase van de collectorwerken in onze binnenstad. Daardoor is de Klaverstraat tijdelijk parkeer- en verkeersvrij (uitgezonderd plaatselijk verkeer). De Neerstraat is tijdelijk een doodlopende straat voor doorgaand verkeer. Deze nutswerken zullen duren tot eind januari. Vanaf maandag 11 februari starten de effectieve rioleringswerken in de straat. Er wordt gestart met de opbraak van de kasseibaan en vervolgens met aanleg hoofdriolering. Er zal bijgevolg geen verkeer meer mogelijk zijn in de straat. De rioleringswerken starten aan het Zaalhof en schuiven stelselmatig op richting de Rijselstraat. De werken in deze straat zijn voorzien tot halfweg juni (onder voorbehoud van werk- en weersomstandigheden). 

3. Tijdelijke maatregelen Sint-Elisabethstraat en Dehaernestraat. De rijrichting in de Sint-Elisabethstraat is tijdelijk omgedraaid (uitrijden richting Rijselstraat). In de Dehaernestraat, tussen Burchtstraat en Sint-Elisabethstraat is tevens éénrichting ingevoerd (verplichte te rijden in de richting van de Sint-Elisabethstraat).  

4. Lombaardstraat. Momenteel worden nog een aantal locaties nutswerken uitgevoerd in de Lombaardstraat, het gedeelte tussen Blindeliedenstraat en Rijselstraat. Op 20 en 21 feburari dienen sonderingen te worden uitgevoerd. Hierbij zal bovenvermeld gedeelte Lombaardstraat afgesloten zijn voor verkeer. Vanaf 27 februari wordt gestart met de bouw van de ondergrondse constructie en uitbraak van de wegenis. Aansluitend worden de rioleringswerken in de straat uitgevoerd. Tijdens deze werken is het straatgedeelte parkeer- en verkeersvrij. Deze werken zullen een 3-tal maanden duren. Er is een omleiding voorzien via de Sint-Elisabethstraat, waarvan de rijrichting tijdelijk werd omgedraaid (verplichte rijrichting naar Rijselstraat toe). 

5. Studentenstraat, Seminariestraat, Kiekenmarkt, Burchtstraat. De nutsmaatschappijen plannen hier ingrijpende werken die halfweg januari zullen starten. Eerst zal gewerkt worden in de Studentenstraat. Tijdens de werken wordt de straat parkeervrij gemaakt en geldt éénrichtingsverkeer (verplichte rijrichting station). Daarna schuiven de nutswerken op naar de Seminariestraat en vervolgens de Kiekenmarkt en de Burchtstraat. De start van de bouw van het pompstation op de Kiekenmarkt staat nu ingepland direct na het Paasverlof (onder voorbehoud van werk- en weersomstandigheden). 

6. Nog aan te leggen straten, volgorde nog vast te leggen: Boomgaardstraat, ABC straat, De Montstraat, Arsenaalstraat, Onze Lieve Vrouwestraat, Lombaardstraat (tussen de Montstraat en de Dehaernestraat), Oude Konijnstraat, Maagdenstraat en de Schuttelaerestraat. 

Planning onder voorbehoud van werk- en weersomstandigheden.