Collectorwerken fase 3

De collectorwerken  zijn al een tijdje aan de gang in onze binnenstad. Twee onderdelen zijn al afgewerkt: de zone rond het Zaalhof (fase 1) en de zone rond de Masscheleinlaan - Sumont De Volsberghestraat – Veemarkt – Minneplein (fase 2). De riolen zijn er heraangelegd en de straten, parkeerstroken, fietspaden en de voetpaden zijn vernieuwd. Een mooie opknapbeurt voor de omgeving.

Deze grote werken in opdracht van Aquafin én Stad Ieper schoven vanaf eind januari 2019 op richting de buurt die tussen de Neermarkt, Rijselstraat, het Zaalhof en de Montstraat ligt. Concreet betekent dit dat er in volgende straten een gescheiden stelsel zal aangelegd worden: Klaverstraat,  Schuttelaerestraat, Lombaardstraat, Maagdenstraat, Oude Konijnstraat, Sint-Elisabethstraat, Onze Lieve Vrouwstraat, Studentenstraat, Seminariestraat, Kiekenmarkt, Burchtstraat, A.B.C. straat, Boomgaardstraat, De Montstraat en Arsenaalstraat. Hierdoor zullen de bewoners van deze en aanpalende straten in de loop van de komende 2 jaar met de gevolgen van deze werken te maken krijgen.

Timing en Fasering

1. Nutsmaatschappijen.
Omdat de betrokken straten voor deze rioleringswerken helemaal worden opengegooid vraagt Stad Ieper aan alle nutsmaatschappijen of zij toevallig in deze buurt ook niet van plan zijn om dingen aan te passen. Want werken combineren zorgt voor minder hinder voor de bewoners. Daarom gaan eerst de nutsmaatschappijen aan de slag in de werfzones. Nutsmaatschappijen zijn bijvoorbeeld: de Watergroep, Eandis, Telenet of Proximus. Zij komen altijd eerst en werken meestal in de voetpaden / parkeerstrook en moeten de bewoners op de hoogte houden als de werken starten.
Momenteel vinden nutwerken plaats in de de Montstraat waarbij gewerkt wordt in de voetpadzone. Tijdens deze werken zal plaatselijke hinder optreden in het voetpad en de parkeerstrook. Deze werken duren tot eind juni. De werfzone blijft toegankelijk voor plaatselijk verkeer. 

2. Klaverstraat. De straat is intussen opnieuw toegankelijk voor verkeer. 


3. Lombaardstraat (tussen kruispunt Blindeliedenstraat en kruispunt Rijselstraat). De straat is intussen opnieuw toegankelijk voor verkeer. 

 

4. Kiekenmarkt. Momenteel wordt de ondergrondse constructie gebouwd in de parkeerstrook op de Kiekenmarkt. Tijdens deze werken zal geen doorgaand verkeer mogelijk zijn op de Kiekenmarkt. Plaatselijk verkeer kan de Vismarkt en Seminariestraat bereiken via de Patersstraat, die tussen de Studentenstraat en de Seminariestraat tijdelijk werd open gesteld voor twee rijrichtingen. De private parking op de Kiekenmarkt 4 zal tijdens het bouwverlof van 20 juli tem 18 augustus toegankelijk zijn.

5. Boomgaardstraat. Vanaf september starten de rioleringswerken in het gedeelte Boomgaardstraat tussen Boter- en Burchtstraat. Tijdens deze werken zal de straat niet toegankelijk zijn voor verkeer. Conform de huidige planning zullen deze werken klaar zijn tegen eind januari. Daarna dient de mozaïeken rijweg nog een 4-tal weken uit te harden. 

7. Burchtstraat. De straat werd intussen heraangelegd, de wegverharding werd ingewassen op 15 juli en dient nu 4 weken uit te harden. Vanaf 12 augustus zal de straat opnieuw toegankelijk zijn voor verkeer.

8. Nog aan te leggen straten, volgorde nog vast te leggen: ABC straat, De Montstraat, Arsenaalstraat, Onze Lieve Vrouwestraat, Lombaardstraat (tussen de Montstraat en de Dehaernestraat), Oude Konijnstraat, Maagdenstraat en de Schuttelaerestraat. 

Planning onder voorbehoud van werk- en weersomstandigheden.