Collectorwerken fase 3

De collectorwerken  zijn al een tijdje aan de gang in onze binnenstad. Twee onderdelen zijn al afgewerkt: de zone rond het Zaalhof (fase 1) en de zone rond de Masscheleinlaan - Sumont De Volsberghestraat – Veemarkt – Minneplein (fase 2). De riolen zijn er heraangelegd en de straten, parkeerstroken, fietspaden en de voetpaden zijn vernieuwd. Een mooie opknapbeurt voor de omgeving.

Deze grote werken in opdracht van Aquafin én Stad Ieper schoven vanaf eind januari 2019 op richting de buurt die tussen de Neermarkt, Rijselstraat, het Zaalhof en de Montstraat ligt. Concreet betekent dit dat er in volgende straten een gescheiden stelsel zal aangelegd worden: Klaverstraat,  Schuttelaerestraat, Lombaardstraat, Maagdenstraat, Oude Konijnstraat, Sint-Elisabethstraat, Onze Lieve Vrouwstraat, Studentenstraat, Seminariestraat, Kiekenmarkt, Burchtstraat, A.B.C. straat, Boomgaardstraat, De Montstraat en Arsenaalstraat. Hierdoor zullen de bewoners van deze en aanpalende straten in de loop van de komende 2 jaar met de gevolgen van deze werken te maken krijgen.

Timing en Fasering

1. Nutsmaatschappijen.
Omdat de betrokken straten voor deze rioleringswerken helemaal worden opengegooid vraagt Stad Ieper aan alle nutsmaatschappijen of zij toevallig in deze buurt ook niet van plan zijn om dingen aan te passen. Want werken combineren zorgt voor minder hinder voor de bewoners. Daarom gaan eerst de nutsmaatschappijen aan de slag in de werfzones. Nutsmaatschappijen zijn bijvoorbeeld: de Watergroep, Eandis, Telenet of Proximus. Zij komen altijd eerst en werken meestal in de voetpaden / parkeerstrook en moeten de bewoners op de hoogte houden als de werken starten.

2. Klaverstraat. De straat is intussen opnieuw toegankelijk voor verkeer. 


3. Lombaardstraat (tussen kruispunt Blindeliedenstraat en kruispunt Rijselstraat). De straat is intussen opnieuw toegankelijk voor verkeer. 

4. Burchtstraat. De straat is intussen opnieuw toegankelijk voor verkeer. 

 

5. Kiekenmarkt. De straat is intussen opnieuw toegankelijk voor plaatselijk verkeer, vanaf het kruispunt met de Boomgaardstraat. 

6. Boomgaardstraat. De straat is intussen opnieuw toegankelijk voor verkeer. 

7. Seminariestraat. De straat is intussen opnieuw toegankelijk voor plaatselijk verkeer, vanaf het kruispunt met de Boomgaardstraat. 

8. Studentenstraat / De Montstraat. Begin januari zijn de rioleringswerken gestart in deze straten. Er wordt gewerkt in de Studentenstraat, waarbij de inrit van de Post en Federale Politie zo optimaal mogelijk bereikbaar blijft. Daarnaast wordt gewerkt in De Montstraat, het weggedeelte tussen de Patersstraat en de Schuttelaerestraat (inclusief kruispunten). Ook gaan rioleringswerken door in de Patersstraat, meerbepaald het weggedeelte tussen De Montstraat en de Seminariestraat. Bovenvermelde straten zullen tijdelijk onbereikbaar zijn voor (doorgaand) verkeer. De Patersstraat, Onze Lieve Vrouwestraat, Lombaardstraat en Arsenaalstraat zullen tijdelijk doodlopende straten betreffen. In straten waar éénrichtingsverkeer geldt, zal dit tijdelijk worden opgeheven.

9. Schuttelaerestraat. Vanaf 1 maart zullen de rioleringswerken in deze straat starten. Deze werken zullen een 3-tal maanden duren. 

10. Onze Lieve Vrouwestraat. Na de paasvakantie zullen de rioleringswerken in deze straat starten. Deze werken zullen duren tot aan het bouwverlof deze zomer.

11. Sint-Elisabethstraat. Tijdens de paasvakantie van 4 tot 18 april zal gewerkt worden dicht bij het kruispunt met de Dehaernestraat, ten behoeve van het pompstation. De rioleringswerken in de straat staan gepland vanaf 1 juni tot eind augustus. 

12. Nog aan te leggen straten, volgorde nog vast te leggen: Arsenaalstraat, Lombaardstraat (tussen de Montstraat en de Dehaernestraat), Oude Konijnstraat, Maagdenstraat, ABC-straat en Boomgaardstraat (tussen Burchtstraat en ABC-straat). 


Planning onder voorbehoud van werk- en weersomstandigheden.