Collectorwerken fase 3

De collectorwerken  zijn al een tijdje aan de gang in onze binnenstad. Twee onderdelen zijn al afgewerkt: de zone rond het Zaalhof (fase 1) en de zone rond de Masscheleinlaan - Sumont De Volsberghestraat – Veemarkt – Minneplein (fase 2). De riolen zijn er heraangelegd en de straten, parkeerstroken, fietspaden en de voetpaden zijn vernieuwd. Een mooie opknapbeurt voor de omgeving.

Deze grote werken in opdracht van Aquafin én Stad Ieper schoven vanaf eind januari 2019 op richting de buurt die tussen de Neermarkt, Rijselstraat, het Zaalhof en de Montstraat ligt. Concreet betekent dit dat er in volgende straten een gescheiden stelsel zal aangelegd worden: Klaverstraat,  Schuttelaerestraat, Lombaardstraat, Maagdenstraat, Oude Konijnstraat, Sint-Elisabethstraat, Onze Lieve Vrouwstraat, Studentenstraat, Seminariestraat, Kiekenmarkt, Burchtstraat, A.B.C. straat, Boomgaardstraat, De Montstraat en Arsenaalstraat. Hierdoor zullen de bewoners van deze en aanpalende straten in de loop van de komende 2 jaar met de gevolgen van deze werken te maken krijgen.

Timing en Fasering

1. Nutsmaatschappijen.
Omdat de betrokken straten voor deze rioleringswerken helemaal worden opengegooid vraagt Stad Ieper aan alle nutsmaatschappijen of zij toevallig in deze buurt ook niet van plan zijn om dingen aan te passen. Want werken combineren zorgt voor minder hinder voor de bewoners. Daarom gaan eerst de nutsmaatschappijen aan de slag in de werfzones. Nutsmaatschappijen zijn bijvoorbeeld: de Watergroep, Eandis, Telenet of Proximus. Zij komen altijd eerst en werken meestal in de voetpaden / parkeerstrook en moeten de bewoners op de hoogte houden als de werken starten. Momenteel vinden de nutswerken plaats in de Dehaernestraat, waarbij gewerkt wordt in de voetpadzone tussen Burcht- en Sint-Elisabethstraat. Na de paasvakantie zullen de nutswerken doorgaan in De Montstraat. Nadien zijn nog werken gepland in de Boomgaardstraat, tussen Burchtstraat en Boterstraat, meerbepaald in de voetpadzone aan de oneven straatzijde. 

2. Klaverstraat. Momenteel wordt de bovenbouw aangelegd in de Klaverstraat (borduren en voetpaden). Het is voorzien om tegen de paasvakantie de voetpaden af te werken. Tegen half mei zal de vernieuwde rijweg in mozaïeken klaar zijn. Deze mozaïeken dienen nog een maand uit te drogen vooraleer er verkeer kan worden toegelaten.  

3. Lombaardstraat (tussen kruispunt Blindeliedenstraat [inclusief kruispunt] en kruispunt Rijselstraat. Momenteel zijn de rioleringswerken lopende in de straat, die duren tot eind maart. Nadien worden de huisaansluitingen uitgevoerd. Momenteel is voorzien om de wegenisopbouw klaar te hebben tegen halfweg juni, waarna de mozaïeken ongeveer een maand dienen uit te drogen. Verkeer zou conform de huidige planning tegen het bouwverlof deze zomer opnieuw door de straat kunnen rijden.

4. Tijdelijke maatregelen Sint-Elisabethstraat en Dehaernestraat. De rijrichting in de Sint-Elisabethstraat is tijdelijk omgedraaid (uitrijden richting Rijselstraat). In de Dehaernestraat, tussen Burchtstraat en Sint-Elisabethstraat is tevens éénrichting ingevoerd (verplichte te rijden in de richting van de Sint-Elisabethstraat).  

5. Kiekenmarkt, Boomgaardstraat, Burchtstraat. Na de paasvakantie wordt een ondergronde constuctie gebouwd in de parkeestrook op de Kiekenmarkt. De eerste week zal een archeologisch onderzoek plaatsvinden, nadien start de effectieve bouw. Tijdens deze werken zal geen doorgaand verkeer mogelijk zijn op de Kiekenmarkt. Deze werken duren tot eind juni. Tijdens deze periode dient ook te worden gewerkt op het kruispunt Kiekenmarkt x Burchtstraat, waarbij het kruispunt volledig zal worden afgesloten voor verkeer. 

6. Nog aan te leggen straten, volgorde nog vast te leggen: ABC straat, De Montstraat, Arsenaalstraat, Onze Lieve Vrouwestraat, Lombaardstraat (tussen de Montstraat en de Dehaernestraat), Oude Konijnstraat, Maagdenstraat en de Schuttelaerestraat. 

Planning onder voorbehoud van werk- en weersomstandigheden.