Stad Ieper organiseert collectieve basisopvang voor Oekraïense vluchtelingen in het Kapucijnenklooster

15 maart 2022

Meer dan 2 miljoen Oekraïners zijn op de vlucht, weg van de gruwelijke oorlog in hun land. Ook Vredesstad Ieper is gastvrij en vangt deze mensen op. Meer dan 80 Ieperlingen hebben zich reeds aangemeld om een opvangplaats aan te bieden, zo ook de eigenaars van het Kapucijnenklooster. Stad Ieper zal het Kapucijnenklooster als collectieve basisopvang gebruiken.

De Dienst Vreemdelingenzaken registreert de Oekraïense vluchtelingen bij hun aankomst in België. Fedasil staat vervolgens in voor de oriëntatie van de vluchtelingen die geen vrienden of familie hebben in ons land. In Brussel krijgen de Oekraïense vluchtelingen 1 à 2 dagen noodopvang, intussen wordt er een match gezocht met het aanbod aan vluchtelingenopvang bij de lokale overheden.

Net als bij het vaccinatiegebeuren, zullen er ook nu weer vrijwilligers nodig zijn. Verenigingen (bv. serviceclubs en de papascouts), burgers, beroepsgroepen (bv. Horeca Ieper) en bedrijven (zoals Meubelen Crack) boden al hun hulp aan, onder andere om het pand te bemeubelen. Er wordt nu hard gewerkt om een concrete lijst met benodigdheden op te stellen en van daaruit gericht helpende handen te zoeken.

De berichten en beelden uit Oekraïne laten niemand onberoerd. Stad Ieper is uitermate bezorgd en engageert zich als Ieper Vredesstad maximaal om te helpen. De vele respons op de oproep naar opvang toont ook de grote solidariteit onder de inwoners. Het stadsbestuur kijkt nu om de opvang pragmatisch en vlot uit te bouwen, en zorgt voor nauwe sociale begeleiding van Oekraïners die hier aankomen en heel wat hebben meegemaakt. Een collectieve opvang in het Kapucijnenklooser biedt daarvoor de beste mogelijkheden. De buurt van het klooster kreeg op maandag 14 maart alvast een bewonersbrief met info in de bus.

Collectieve basisopvang als eerste oplossing

Op 11 maart heeft Stad Ieper beslist om het Kapucijnenklooster als basisopvang te gebruiken. Er kunnen 30 mensen terecht. Ieper trekt daarvoor middelen uit en zal ook tijdelijk een medewerker inzetten om dit te coördineren. Momenteel wordt er door de Technische dienst van Stad Ieper hard gewerkt om het gebouw klaar te maken als tijdelijke woonst. Er wordt gepoetst, douches geïnstalleerd, het gebouw wordt brandveilig gemaakt, basisbenodigdheden worden voorzien etc. Zodra het gebouw klaar is, brengt de stad Fedasil hiervan op de hoogte. Richtdatum hiervoor is vrijdag 18 maart.

Elke Oekraïense vluchteling die aan Ieper wordt toegewezen wordt in principe eerst in deze collectieve plek opgevangen. Mensen kunnen er op hun plooi komen, er is tijd om met ze in gesprek te gaan over wat zij wensen. In Ieper blijven of liever elders? Zijn er nog familieleden op de vlucht? Op basis van de wensen worden de mensen georiënteerd naar gepaste huisvesting, op de private of sociale markt in een regio naar keuze.

Doorstroom vanuit collectieve opvang

De aangeboden leegstaande panden wil Stad Ieper benutten voor doorstroom vanuit de collectieve opvang. Zo wordt het mogelijk om meteen een (tijdelijk) huurcontract op eigen naam aan te gaan. Het is de bedoeling dat het gezin op dat moment een inkomen heeft zodat ze de basiskosten zelfstandig kunnen dragen, net zoals bij andere erkende vluchtelingen in onze stad.

Als laatste keuze zal Stad Ieper de Oekraïense vluchtelingen een opvangplaats bij gastgezinnen thuis bieden. Dat zal alleen gebeuren als de druk écht te hoog wordt in de collectieve locaties en in de leegstaande panden. Of als een gastgezin de beste soort opvang blijkt voor een specifieke situatie, bijvoorbeeld een erg jonge vluchteling. Met elk opvanggezin wordt een overeenkomst gesloten met heldere verwachtingen in beide richtingen.

Info en hulpplatform Ieper Helpt

Op www.ieper.be/ieperhelpt-oekraine wordt alle up-to-date info verzameld. Wil je helpen? Een opvangplaats aanbieden? Dan kan je je via online formulieren aanmelden. Stad Ieper zal zelf geen inzamelacties voor materiaal in Oekraïne coördineren. De stad zal initiatieven van burgers of verenigingen wel mee communiceren via de website.

Op vrijdag 18 maart om 19 uur is er in het auditorium van het AC Auris een eerste infoavond. Aan welke voorwaarden moet je voldoen om opvang bij je thuis of in een eigendom aan te bieden? Hoe kan je helpen? Welke hulp is er nodig? Wie het infomoment wil bijwonen, moet zich online inschrijven via www.ieper.be/infomoment-ieper-helpt-oekraine .