Volledig captatieverbod in West-Vlaanderen

20 juli 2022
Uit de beoordeling van de droogtetoestand blijkt dat de stroming op de waterlopen verder stilvalt.  Heel wat waterlopen staan zelfs al droog. Daarom besliste de gouverneur om het captatieverbod voor het Ijzerbekken vanaf 18 juli 2022 uit te breiden naar de gehele provincie.

 
 

Water ontrekken uit de vestingen, Dikkebus- en Zillebekevijver blijft permanent verboden (de vijvers zijn voorbehouden voor drinkwaterproductie door De Watergroep). Dit is geregeld bij politieverordening (GR 4 september 2017). 

De Vlaamse Waterweg besliste eerder al dat er geen captatie meer mogelijk is uit de bevaarbare waterlopen (oa kanaal Ieper-Ijzer) in het Ijzerbekken. Zie https://www.vlaamsewaterweg.be/nieuws/droogtemaatregelen-actueel

Door de te lage waterstand is ook het bufferbekken van Vlamertinge vanaf 14 juli niet meer beschikbaar bij besluit van de burgemeester. 

Een actueel overzicht van de maatregelen en een interactieve kaart kan je raadplegen via www.west­vlaanderen.be/waterschaarste.

Meer informatie

Gouverneur Carl Decaluwé via gouverneur@west-vlaanderen.be 

Landbouwers kunnen voor meer info ook steeds terecht bij Inagro: www.inagro.be/droogte