Capaciteitstarief: wat is dat?

3 februari 2023
Sinds 1 januari zijn er een aantal veranderingen te zien op je elektriciteitsfactuur. Het capaciteitstarief is namelijk van kracht gegaan.

Vanaf dit jaar hangen de nettarieven op een elektriciteitsfactuur niet enkel af van de hoeveelheid verbruikte elektriciteit, maar ook van de zwaarte van de belasting op het elektriciteitsnet. Het gaat hierbij om de hoeveelheid energie die je tegelijkertijd gebruikt.

Nieuwe nettarieven zijn nodig:

  • Voor een betaalbaar elektriciteitsnet: wie spreidt, betaalt minder
  • Om de kosten voor aanleg en onderhoud evenwichtig te verdelen
  • Om de kosten voor aanleg en onderhoud correct te weerspiegelen
  • Omdat het onderscheid tussen dag- en nachttarief verdwijnt

De nettarieven maken voor ongeveer 7 procent deel uit van de factuur. Het is de bijdrage die je betaalt voor de aanleg en onderhoud van het elektriciteitsnet.  Vóór 2023 betaalde je hiervoor op basis van je verbruik. Vanaf 2023 zal je nettarief dus óók afhangen van je piekvermogen. Je piekvermogen is de hoeveelheid elektriciteit die je op zijn meest tegelijk verbruikt, uitgedrukt in kilowatt.

Het is belangrijk om het gebruik van grote stroomverbruikers te spreiden en zo min mogelijk tegelijk te gebruiken.

Hoe wordt dit capaciteitstarief berekend?

Digitale meter Klassieke meter Sociaal tarief
Je digitale meter berekent telkens het gemiddelde verbruik per kwartier Je betaalt het capaciteitstarief als een vast bedrag

Geniet je van het sociaal tarief, dan betaal je geen capaciteitstarief

Je maandpiek is het hoogste kwartiervermogen in 1 maand; in dat kwartier belastte je het net het meest Dit vast bedrag komt overeen met de minimale bijdrage van 2,5 kilowatt verbruik, die iedereen minstens betaalt. Het sociaal tarief is een totaalprijs per kilowatt uur.
Het gemiddelde van je maandpieken van de afgelopen 12 maanden is je gemiddelde maandpiek Met een klassieke meter kan er niet geregistreerd worden hoeveel stroom er tegelijk wordt gebruikt. Er kunnen geen maandpieken gemeten worden.  
Je betaalt een capaciteitstarief op basis van die gemiddelde maandpiek, met een minimale bijdrage van 2,5 kilowatt verbruik Alle netkosten blijf je betalen op basis van je verbruik. Hierdoor betaal je echter een hoger nettarief per kilowatt uur dan met een digitale meter  

Vanaf 1 januari 2023 kan je gratis een digitale meter laten plaatsen. Voor meer informatie hierover kan je terecht bij Fluvius.

Kort samengevat houdt het capaciteitstarief in dat iedereen:

  • Een deel van de nettarieven op basis van het nieuwe capaciteitstarief én een deel op basis van zijn verbruik betaalt;
  • Een minimumbedrag voor het gebruik van het elektriciteitsnet betaalt. De minimumbijdrage is 2,5 kilowatt;
  • Op elk moment van de dag hetzelfde nettarief betaalt.

Via dit YouTube filmpje kan je bekijken hoe de nettarieven tot stand zijn gekomen.

Wist je dat de VREG (Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt) een simulatietool ter beschikking stelt, voor gezinnen en kleine bedrijven, om na te gaan hoeveel je in 2023 aan nettarieven dient te betalen. Je kan hier een berekening maken aan de hand van je gezinssituatie en verbruiksgegevens.

Het is momenteel niet mogelijk om een berekening te maken voor gezinnen met een thuisbatterij of gezinnen met het sociaal tarief.