Bijzondere bloemen in omgeving AC Auris

3 juni 2020
Begin april ontdekten enkele medewerkers van de stad een groeiplaats van wilde orchideeën in de omgeving van het Aurisgebouw. Er werden afspraken gemaakt met de beheerder van de groenzones rond Auris om de groeiplaats tijdelijk niet te maaien. Ondanks droogte en hitte, groeide het merendeel van de orchideeën toch mooi op en staat nu in volle bloei. Bedoeling is om deze zeldzame, prachtige bloemen ongestoord te laten uitbloeien.
 
Het betreft de bijenorchis, een soort die met haar bloem bijen en hommels imiteert: het lijkt alsof een bij of hommel is neergestreken op de lichtpaarse bloemen. Op die manier probeert de plant de bestuivers naar haar bloemen te lokken.
 
Bijenorchissen zijn in Vlaanderen zeer zeldzaam en groeien enkel op schrale, kalkrijke bodems. Wellicht zijn deze bodemcondities hier ontstaan als gevolg van de bouwwerken aan het Auriscentrum, meer dan 20 jaar geleden. Bovendien moeten er zich in de bodem bepaalde schimmels bevinden, die in symbiose (wederzijdse ondersteuning) leven met de wortelknollen van de plant. Dergelijke schimmels groeien nooit in bodems die met herbiciden besproeid werden. Zo zie je dat pesticidenvrij beheer, zoals dit ook hier al vele jaren wordt toegepast, echt wel mooie resultaten oplevert.
 
De bijenorchis is in ons land volledig wettelijk beschermd, en mag dus niet gemaaid, verplant of gerooid worden. De planten zullen volledig kunnen uitbloeien, zodat de rijpe zaadjes zich kunnen verspreiden. Op die manier kan de bijenorchis zich in de omgeving nog uitbreiden.