Bouwen bijgebouw

Maak een afspraak

Losstaande bijgebouwen in de tuin zoals een tuinhuis, serre, schuurtje, poolhouse of garage komen in vele gevallen in aanmerking voor een vrijstelling van vergunning.

Voorwaarden

Dat bepaalde werken vrijgesteld zijn van vergunning, betekent niet dat je zonder beperking werken kan uitvoeren. Afhankelijk van de ligging van uw goed kunnen specifieke stedenbouwkundige voorschriften gelden. Vraag dus altijd vooraf bij je gemeente welke voorschriften je moet volgen.

Procedure

Voor werken waarvoor toch een vergunning nodig is, is soms ook de medewerking van een architect verplicht. Volgende ingrepen zijn vrijgesteld van de medewerking van een architect:

  • Het plaatsen van
    • een duiventil, een volière of een hok voor dieren, niet groter dan 40m², kroonlijsthoogte beperkt tot 3m en nokhoogte tot 4,5m, met bijbehorende afrastering,
    • een tuinhuisje, een bergplaats, een garage of een carport, niet groter dan 40m², kroonlijsthoogte beperkt tot 3m en nokhoogte tot 4,5m
    • een serre, niet groter dan 40m², kroonlijsthoogte beperkt tot 3m en nokhoogte tot 4,5m

 

Meebrengen

Kom je langs voor algemene inlichtingen? Neem dan eventueel een aantal foto's mee die je vraag kunnen verduidelijken. Geef bij het maken van een afspraak steeds een zo nauw mogelijk omschrijving van je vraag, op die manier kan de dienst Ruimtelijke Ordening je op een vlotte manier helpen.

Kom je langs om een aanvraag in te dienen? Ga dan zeker op voorhand na bij de dienst Ruimtelijke Ordening welke documenten je precies dient mee te nemen.

Regelgeving

  • Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
  • Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning Besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning
Maak een afspraak

Contactinformatie