Bezoek een laatste keer de archeologische site De Meersen

8 augustus 2018
Het archeologisch onderzoek aan de site De Meersen in Ieper gaat zijn laatste weken in. Vooraleer alles onherroepelijk verdwijnt voor het nieuwbouwproject ‘Gloria’, willen de partners het brede publiek nogmaals de kans geven de opgraving te bezoeken, na de eerste succesvolle editie van begin juni. Intussen zijn alle skeletten opgegraven op de site en zijn de archeologen de middeleeuwse Sint-Niklaasparochie aan het onderzoeken.
 
Oudste Sint-Niklaaskerk. 
De opgraving  van de Sint-Niklaaskerk is zo goed als afgewerkt. Er kunnen twee hoofdfasen worden herkend: Een Romaanse kruiskerk die kort na 1200 werd gebouwd in ijzerzandsteen en een latere omvorming tot een gotische hallenkerk. Het vinden van rode baksteen in de funderingen van de Romaanse kerk moet ons doen besluiten dat de kerk zeker niet voor 1200 werd gebouwd. Onder de kerkfunderingen zijn ook nog archeologische sporen aanwezig. Wanneer deze worden onderzocht, komt er mogelijk extra informatie vrij over de ingebruikname van het terrein ten westen van de Ieperlee in de 12de eeuw.
 
Middeleeuws kerkhof. 
De opgraving van het Middeleeuwse kerkhof in en rond de Sint-Niklaaskerk is zo goed als afgerond. Intussen zijn meer dan 1000 skeletten geborgen. De zeer goede bewaringstoestand van het hout van de grafkisten laat de onderzoekers hopen tot zeer goede dateringen te komen van de begravingen. Deze dateringen zorgen dan voor een goede kijk op de evolutie van de leefgewoonten van de Ieperse bevolking. Enkele kisten werden in zijn geheel bewaard om ze later mogelijk te kunnen tentoonstellen.
 
Middeleeuwse parochie. 
Momenteel zijn de archeologen aan de slag aan de middeleeuwse Sint-Godelievestraat, ten noorden van het Sint-Niklaaskerkhof. De sporen die zijn teruggevonden gaan minstens terug tot de 13de eeuw. Binnen de woningen konden opeenvolgende lagen van aangestampte aarden vloerniveau’s worden onderzocht. In deze niveau’s kwamen verschillende stenen haardplaten aan het licht. Achter de huizen aan de Sint-Godelievestraat zijn verschillende ambachtelijke activiteiten uitgevoerd. Meest opvallend zijn de grote kuilen met leersnippers. Mogelijk gaat het hier om het afval van een schoenlapper. De brede gracht die in de eerste fase van het onderzoek werd teruggevonden, is ook verder opgegraven. Hij loopt vrij rechtlijnig van noord naar zuid over het terrein. Door zijn breedte lijkt hij een verdedigende functie te hebben. Mogelijk van een eerste bewoningskern ten westen van de Ieperlee? De gracht werd in de loop van de 13de eeuw opgevuld, wat kan overeenkomen met de nieuwe stadsgrachten in het begin van de 13de eeuw. De verdedigende functie was niet meer zinvol en de gracht werd gebruikt als afvalzone of om ambachtelijke activiteiten uit te voeren.
 
Abdij Sint-Jan-Ten-Berghe. 
Ook de opgraving van de abdij Sint-Jan-Ten-Berghe, gebouwd in 1600, gaat zijn laatste fase in. Daaruit blijkt dat de tekening van Sanderus een vrij getrouwe weergave is van de werkelijke abdij, behalve het ‘hoevegedeelte’. Van de gebouwen van de abdijhoeve werden geen sporen teruggevonden, maar de lange uitloper van één van de hoofdvleugels naar het oosten heeft er effectief gestaan. De abdij moet in die 17de eeuw dan ook ronduit impressionant geweest zijn.
 
Naar aanleiding van het nieuwbouwproject ‘Gloria’ worden op zaterdag 18 augustus de archeologische opgravingen  op de site De Meersen opengesteld voor het publiek. De presentaties op het terrein starten om 10u, 11.30u, 14u en 15.30u. Vooraf inschrijven is niet nodig. Ingang is voorzien in de Sint-Niklaasstraat. Tijdens het werfbezoek wordt aan de deelnemers gevraagd om passend schoeisel te voorzien. Tijdens deze dag is ook de Sint-Niklaaskerk geopend, waar een overzicht van de opgraving te bezichtigen is en enkele vondsten staan tentoongesteld.
 
 

Contactinformatie