Bewonder de 'Kinderen Over Vrede'-banner in de Ieperse Bibliotheek

11 februari 2021

Vorig jaar nodigde de Vredesdienst van de stad Ieper kleuter- en lagere scholen uit om deel te nemen aan het initiatief “Patchwork over Vrede”. Het opzet was om met een klas, een groepje kinderen van de school na te denken over het woord Vrede. “Waar dachten zij aan?”

Bijkomende vraag was om dit te visualiseren, te tekenen, schilderen, uit te drukken op papier. De scholen kregen hiervoor een groot vel Papier A1. Het idee was om het resultaat te presenteren tijdens het Vredesfeest in mei 2020. De pandemie kwam roet in het eten gooien, maar finaal namen in de loop van het jaar 19 scholen deel aan het initiatief; scholen uit Ieper, de deelgemeenten en Heuvelland. Het eindresultaat meet dan ook 6.5 op 2 meter.

De banner is een zeer kleurrijk digitaal geprint ‘patchwork’ geworden, waarin duidelijk wordt dat vrede zich niet eénduidig laat definiëren. In het werk worden heel wat associaties gemaakt met aan vrede gerelateerde thema’s, wordt vrede op verschillende niveaus gesitueerd, vallen een aantal Vredessymbolen op, wordt duidelijk dat vrede meer is dan de afwezigheid van oorlog, dat vrede een werkwoord is, dat iedereen meetelt, en dat wij allemaal gelijk zijn, dat we aandacht moeten hebben voor het klimaat, de aarde, dat vrede positief, kleurrijk, haast feestelijk is, ...

Maar dit kan je zelf ontdekken. De banner wordt opgesteld in de leesruimte van de Ieperse bibliotheek van 10 tot 24 februari. Daarna verhuist de banner voor een paar weken naar de inkomhal van Auris en wordt hij ter beschikking gesteld van de deelnemende scholen.