Betalend parkeren

In de omgeving van de Grote Markt en in de winkelstraten binnen het stadscentrum geldt het principe van betalend parkeren. Ook in de ondergrondse parking Neerstad (hoek Polenlaan - Weverijstraat) geldt betalend parkeren. Het betalend parkeren is van toepassing vanaf maandag tot en met zaterdag tussen 9 en 12u en tussen 13u30 en 18u. Dit uitgezonderd op wettelijke feestdagen en op 11 juli. Er kan maximum voor 3 uur aaneensluitend parkeren worden betaald.

Voor het betalen zijn volgende mogelijkheden voorzien:

 • Met muntgeld aan het parkeerautomaat.
 • Met de persoonlijke elektronische parkeermeter. Dergelijk toestel wordt aangekocht bij de dienst communicatie en onthaal voor de prijs van 31 euro. Het toestel wordt opgeladen met een tegoed aan parkeergeld via het laadstation bij de dienst toerisme of via het internet.
 • Parkmobile:
  Via de mobiele app.
  Via sms parkeren. Voorafgaand inschrijven via deze site is noodzakelijk. De parkeerbeurt wordt geregistreerd door middel van een sms bij start en einde.
 • 4411:
  Via de mobiele app.
  Via sms parkeren. Meer informatie kan u hier vinden. 

Op zon- en feestdagen en op 11 juli is het betalend parkeren niet van toepassing. In de betalende zones kan men maximaal 1 keer per dag een half uur gratis parkeren, dit door het selecteren van optie 3 op het parkeerautomaat. Opgelet: op zaterdag tussen 0 en 14u geldt een parkeerverbod op de parkeerzone Grote Markt in kader van de wekelijkse zaterdagmarkt. 


Contactinformatie