Betalend parkeren

In de omgeving van de Grote Markt en in de winkelstraten binnen het stadscentrum geldt het principe van betalend parkeren. Ook in de ondergrondse parking Neerstad (hoek Polenlaan - Weverijstraat) geldt betalend parkeren. Het betalend parkeren is van toepassing vanaf maandag tot en met zaterdag tussen 9 en 12u en tussen 13u30 en 18u. Dit uitgezonderd op wettelijke feestdagen en op 11 juli. Er kan maximum voor 3 uur aaneensluitend parkeren worden betaald.

Voor het betalen zijn volgende mogelijkheden voorzien:

 • Met muntgeld aan het parkeerautomaat.
 • Met de persoonlijke elektronische parkeermeter. Het toestel wordt opgeladen met een tegoed aan parkeergeld via het laadstation bij de dienst toerisme of via het internet.
 • Parkmobile:
  Via de mobiele app.
  Via sms parkeren. Voorafgaand inschrijven via deze site is noodzakelijk. De parkeerbeurt wordt geregistreerd door middel van een sms bij start en einde.
 • 4411:
  Via de mobiele app.
  Via sms parkeren. Meer informatie kan u hier vinden. 

Op zon- en feestdagen en op 11 juli is het betalend parkeren niet van toepassing. In de betalende zones kan men maximaal 1 keer per dag een half uur gratis parkeren, dit door het selecteren van optie 3 op het parkeerautomaat. Opgelet: op zaterdag tussen 0 en 14u geldt een parkeerverbod op de parkeerzone Grote Markt in kader van de wekelijkse zaterdagmarkt. 


Contactinformatie