Mondmaskerplicht en -bezit in de provincie West-Vlaanderen

11 februari 2021

Op 11 februari stelde de provinciegouverneur een politiebesluit op waarbij het verplicht is om een mondmasker te dragen en een mondmasker bij zich te hebben in de provincie West-Vlaanderen.

Om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is het voor iedereen, vanaf 13 jaar, verplicht om op het gehele grondgebied van de provincie ten allen tijde een mondmasker, of elk alternatief in stof, bij zich te hebben en te kunnen tonen op vraag van de politie.

Daarnaast is het verplicht om, vanaf 13 jaar, een mondmasker te dragen op volgende plaatsen:

  • in alle voor het publiek toegankelijke gebouwen (gemeentehuis, sporthal, bibliotheek, ...) met uitzondering wanneer men neerzit en op voorwaarde dat de veiligheidsafstand van 1,5 meter en de andere algemene regels om de verspreiding van het virus tegen te gaan worden gerespecteerd.
  • op alle (toegelaten) markten.
  • in de recyclageparken.
  • in gebouwen der erediensten en gebouwen bestemd voor de openbare uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening.
  • op de zeedijk (deel dat binnen de bebouwde kom ligt) van 13 februari 2021 0u00 tot en met 21 februari 2021 24u00.

Het mondmasker mag alleen voor strikt noodzakelijke tijd worden afgezet, met name voor de duur om te drinken en te eten, om te roken/vapen, om de neus te snuiten of om te liplezen voor doven en slechthorenden.

De mondmaskerplicht op de zeedijk is niet van toepassing voor fietsers, joggers of sporters in het algemeen en diegene die in het kader van hun beroep een fysiek zwaar werk uitoefenen op de plaatsen waar de mondmaskerplicht geldt.

De personen die in de onmogelijkheid zijn een mondmasker, een alternatief in stof of een gelaatscherm te dragen omwille van medische redenen, gestaafd door een medisch attest, moeten niet voldoen aan de bepalingen van de artikelen 1 en 2 van dit politiebesluit.

Dit besluit treedt in werking op 13 februari 2021.