Bekendmaking van het openbaar onderzoek 'Voorlopige Bescherming als Archeologiesche site: Het eerste wereldoorlog-slagveld van Bellewaarde Ridge

Stad Ieper

BEKENDMAKING VAN HET  
OPENBAAR ONDERZOEK

VOORLOPIGE BESCHERMING ALS ARCHEOLOGISCHE SITE

A1 – HET EERSTE WERELDOORLOG-SLAGVELD VAN BELLEWAARDE RIDGE.

Onderwerp: Op 21 augustus 2018 ondertekende de Vlaamse minister bevoegd voor onroerend erfgoed, het besluit tot voorlopige bescherming als archeologische zone: HET EERSTE WERELDOORLOG-SLAGVELD VAN BELLEWAARDE RIDGE.

Gelegen te Ieper, Zillebeke, Bekend ten kadaster: Ieper, 2de afdeling sectie B en 16de afdeling sectie A.

Periode: Het openbaar onderzoek opent op 17 september 2018 tot en met 17 oktober 2018 - 12h30.

Inzage: Het besluit tot voorlopige bescherming en het beschermingsdossier liggen ter inzage bij:

- de dienst Omgeving - Ruimtelijke Ordening, Auris, Ter Waarde 1, 8900 Ieper - 057/451660. U kan hiervoor een afspraak maken via volgende link: https://afspraak.ieper.be/

- het beschermingsdossier kan eveneens digitaal geraadpleegd worden in de bibliotheek van het agentschap Onroerend Erfgoed, Herman Teirlinckgebouw op de site Thurn & Taxis, Havenlaan 88, 1000 Brussel. Hiervoor kan een afspraak worden gemaakt op 02/553.18.21.

Opmerking of bezwaren: Opmerkingen en bezwaren kunnen ingediend worden bij het College van Burgemeester en Schepenen, Auris, Ter Waarde 1 – 8900 Ieper uiterlijk 17 oktober 2018 te 12h30. Dat kan via aangetekend schrijven of tegen afgiftebewijs.

Rechtsgrond: Dit openbaar onderzoek vindt plaats in uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014.

Te Ieper, 10 september 2018

Namens het College van Burgemeester en Schepenen,

S. DEPRAETERE, Algemeen directeur                                                                                           J. DURNEZ, Burgemeester

 

 

 


Contactinformatie