Bekendmaking openbaar onderzoek verklaring van openbaar nut

Aanvrager
Omschrijving van de werken
Start openbaar onderzoek
Einde
openbaar
onderzoek
Bekendmaking
nv Aquafin

Afkoppeling waterlopen en grachten Boezinge Investerings- optimalisatieprogramma 2018 - aanvraag om ministerieel besluit tot verklaring van openbaar nut - projectnummer 23327

27 mei 2020 25 juni 2020 Bekendmaking