Bekendmaking - Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Jan Yperman en omgeving - Raadpleging startnota

Het College van burgemeester en schepenen van Ieper heeft in zitting van 17 december 2018 de start- en procesnota van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) 'Jan Yperman en omgeving' goedgekeurd.

Conform artikel 2.2.18 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, dient het College van burgemeester en schepenen een raadpleging te organiseren over de start- en procesnota van het GRUP Jan Yperman en omgeving.

De raadpleging loopt van 14 januari 2019 tem 15 maart 2019.

De start- en procesnota van het RUP zijn tijdens deze periode raadpleegbaar op www.ieper.be en liggen ter inzage bij de Dienst Ruimtelijke Ordening, Auris, Ter Waarde 1, 8900 Ieper. 

Op 13 februari 2019 om 18h00 wordt een informatiemoment georganiseerd in het Auditorium Auris, Ter Waarde 1, 8900 Ieper. Op deze avond wordt de startnota toegelicht door het ontwerpbureau.

Reacties op de Startnota Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Jan Yperman en omgeving kunnen ofwel:

  • schriftelijk bezorgd worden aan het College van Burgemeester en Schepenen van de stad Ieper op het adres: stad Ieper, College van Burgemeester en Schepenen, Auris, Ter Waarde 1, 8900 IEPER.

  • digitaal bezorgd worden op volgend adres: rup@ieper.be

  • ofwel tegen ontvangstbewijs afgegeven worden op het stadhuis van Ieper, dienst Omgeving-RO, Auris, Ter Waarde 1, 8900 Ieper.

Let wel : reacties dienen ten laatste op 15 maart 2019 overgemaakt te worden.

Startnota GRUP Jan Yperpman en omgeving

Startnota GRUP Jan Yperman en omgeving - bijlagen

Procesnota GRUP Jan Yperman en omgeving 

 


Contactinformatie