Bekendmaking - Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Campus Veurnseweg - Raadpleging startnota met mober

Stad Ieper 

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Campus Veurnseweg

 Raadpleging startnota met mober – procesnota

Conform artikel 2.2.18 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, dient het College van burgemeester en schepenen een raadpleging te organiseren over de start- en procesnota van het GRUP Campus Veurnseweg.

Het plan moet de uitbreiding voor de Sint-Maartenscholen Ieper op de site van het Vrij Technisch Instituut (VTI) mogelijk maken. Het doel is om de VTI-site uit te breiden als een 2de en 3de graadscampus.

Stad Ieper heeft nu een startnota klaar die iedereen kan inkijken. In de nota zit er een mobiliteitseffectenrapport voor de buurt en een procesnota van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.

De raadpleging loopt van 11 september tot 9 november 2019.

De start- en procesnota van het RUP zijn tijdens deze periode raadpleegbaar via onderstaande downloadlinks en liggen ter inzage bij de Dienst Omgeving-Ruimtelijke Ordening, Auris, Ter Waarde 1, 8900 Ieper. Maak daarvoor een afspraak met de dienst ruimtelijke ordening via de website van de stad www.ieper.be.

De stad Ieper organiseert op woensdag 16 oktober 2019 om 18u30 in de school VTI, Augustijnenstraat 58 in Ieper een publiek participatiemoment. Op die infoavond zal een ontwerpbureau uitleg geven. Iedereen is welkom om kennis te maken met het project en als je vragen hebt, kan je die daar gerust stellen.

Mensen die reacties, bedenkingen of aanvullingen hebben op de startnota kunnen die aan het stadsbestuur bezorgen tijdens de peeriode van raadpleging: van 11 september tot en met 9 november 2019.

Reacties kunnen ofwel:

  • schriftelijk bezorgd worden aan het College van Burgemeester en Schepenen van de stad Ieper op het adres: stad Ieper, College van Burgemeester en Schepenen, Auris, Ter Waarde 1, 8900 IEPER.
  • digitaal bezorgd worden op volgend adres: rup@ieper.be
  • ofwel tegen ontvangstbewijs afgegeven worden op het stadhuis van Ieper, dienst Ruimtelijke Ordening, Auris, Ter Waarde 1, 8900 Ieper.

 

Startnota GRUP Campus Veurnseweg

Bijlagen startnota GRUP Campus Veurnseweg

MOBER GRUP Campus Veurnseweg

Procesnota GRUP Campus Veurnseweg

 

 

 


Contactinformatie