Bekendmaking beslissingen omgevingsvergunning Deputatie en Vlaamse regering

De deputatie van de provincie West-Vlaanderen en de Vlaamse regering zijn reeds gestart met de omgevingsvergunning. De projecten waarvoor deze overheden bevoegd zijn worden bijgevolg reeds binnen de omgevingsvergunningsprocedure behandeld.

Conform art. 60 van het besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning dient de gemeente de tekst van de bekendmaking van de beslissing over de omgevingsvergunningsaanvraag te publiceren.

 

 

Dossiernr Aanvrager Ligging Omschrijving van de werken Beslissing
 OV2017/2  Het Sas Brouwerij  Diksmuidseweg 404  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: plaatsen van een watertank en aanleg van verharding, de deputatie van de provincie West-Vlaanderen is bevoegde overheid.  Bekendmaking beslissing
OV2017/1 Mouton Vincent Steentjemolenstraat 10 De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: uitbreiden van een aardappelloods en varkensstal, de deputatie van de provincie West-Vlaanderen is bevoegde overheid.

Bekendmaking beslissing

OV2017/001002 Marc FEYS Klijtgatstraat 9 De omgevingsvergunning omvat de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit.  De deputatie van de provincie West-Vlaanderen is de bevoegde overheid.

Bekendmaking beslissing

OV2017/6 Provinciebestuur West-Vlaanderen Zonnebeekseweg 361

De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: bouwen van een carport/fietsberging. De deputatie van de provincie West-Vlaanderen is bevoegde overheid.

 Bekendmaking beslissing

 

OV2017/4 Aquafin Brugseweg zn

De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: plaatsen van een loopbrug ifv de bereikbaarheid inspectieput, Departement Omgeving is bevoegde overheid.

Bekendmaking beslissing
       

 


Contactinformatie