Bekendmaking beslissingen omgevingsvergunning

Conform art. 60 van het besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning dient de gemeente de tekst van de bekendmaking van de beslissing over de omgevingsvergunningsaanvraag te publiceren.

Dossiernr Aanvrager Ligging Omschrijving Beslissing
2019/13 Savin Iulian Dorin;  Poperingseweg 252 , 8908 Ieper;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: het wijzigen van de voorgevel Bekendmaking beslissing
2019/105 Waheed Ahmed Abdulhakem;  Stationsstraat 10 , 8900 Ieper;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: functiewijziging van handel naar diensten Bekendmaking beslissing
2019/40 Deleu Isi;  Brugseweg 9 , 8900 Ieper;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: vervangen van de dakbedekking Bekendmaking beslissing
2018/535 Decoster Ruben;  Dikkebusseweg 516 , 8900 Ieper - Dikkebus;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: uitbreiden van de handelszaak na slopen van een deel van de bestaande aanbouw Bekendmaking beslissing
2018/648 Sercu Jeffrey;  Siegenlaan 6 , 8900 Ieper;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: bouwen van een bijgebouw + aanleggen van een bijkomende oprit Bekendmaking beslissing
2019/15 Maelstaf Gilbert;  Zesde-Lansierslaan 9 , 8900 Ieper;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: aanbouwen van een veranda Bekendmaking beslissing
2019/28 Vanroose Herwig;  Brugseweg 271 , 8900 Ieper;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: vervangen van de ramen Bekendmaking beslissing
2018/625 De Voerman ;  Rijselseweg 10 , 8900 Ieper;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: uitbreiden van het restaurant Bekendmaking beslissing
2019/9 Storme Angelo;  du Parcwijk 15 , 8908 Ieper;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: aanbouwen van een fietsluifel Bekendmaking beslissing
2019/39 Opsommer Diégo;  Vannestestraat 5 , 8904 Ieper;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: bouwen van een woning met carport Bekendmaking beslissing
2019/56 TOLEMACO ;  Rijselstraat 76 , 8900 Ieper;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: vervangen van de ramen Bekendmaking beslissing
2019/12 Desmet Frederik;  Kemmelseweg 49 , 8902 Ieper;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO én de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit als vermeld in artikel 5.2.1. van het DABM: afbreken woning en berging, bouwen van een nieuwe bedrijfswoning Bekendmaking beslissing
2017/25 Rooryck Broos;  Kleine Branderstraat 10 , 8908 Ieper;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit als vermeld in artikel 5.2.1. van het DABM: 2017_Rooryck-Debergh Broos en Myriam Bekendmaking beslissing
2019/20 Vanlerberghe Veerle Annita;  Elverdingestraat 4 , 8900 Ieper;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: vervangen van de ramen Bekendmaking beslissing
2019/114 Maesen Stefanie;  Zevekotestraat 23 , 8908 Ieper;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: oude gevelsteen afkappen, isoleren en nieuwe gevelsteen plaatsen Bekendmaking beslissing
2019/128 dCONSTRUCT ; Depotter Matthieu;  Westkaai 33 , 8900 Ieper;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit als vermeld in artikel 5.2.1. van het DABM: bronbemaling Bekendmaking beslissing
2018/635 E&T ;  Stationsstraat 3A , 8900 Ieper;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: bestemmingswijziging van vakantiewoning naar woning Bekendmaking beslissing
2018/632 Beka Eni; Vandewaetere Jurgen;  Meenseweg 552 , 8902 Ieper;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO én de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit als vermeld in artikel 5.2.1. van het DABM: verbouwen van een bijgebouw tot winkel en garage/werkplaats + het plaatsen van publiciteit Bekendmaking beslissing
2018/627 Deprez Davy;  Langemarkseweg 28 , 8904 Ieper;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: bouwen van een werkplaats Bekendmaking beslissing
2019/48 TeamAccount ;  Ter Waarde 64 , 8900 Ieper;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: bouwen van een fietsenstalling Bekendmaking beslissing
2019/17 Devos Francine; Knockaert Gerdy;  De Bolaan 19 , 8906 Ieper;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: bouwen van een eengezinswoning na slopen van een bijgebouw + vellen van bomen Bekendmaking beslissing
2018/591 Meulemeester Freddy;  Begijnenstraat 13 , 8900 Ieper;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: het plaatsen van een afsluiting in de voortuin Bekendmaking beslissing
2019/36 Goderis Jean;  Fazantenlaan 4 , 8900 Ieper;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: uitbreiden van de woning na slopen van de bestaande aanbouw Bekendmaking beslissing
2019/22 De Oliveira Sarmento Miguel; Menu Lauren;  Rijselseweg 27 , 8900 Ieper;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: verbouwen en uitbreiden van een halfopen woning Bekendmaking beslissing
2019/41 Vandenbroucke Frans Michel;  Abdijmolenstraat 37 , 8902 Ieper;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: uitbreiden van de garage Bekendmaking beslissing
2019/140 Nuytten Hans;  Meenseweg 426 , 8902 Ieper - Zillebeke;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: aanbouwen van een carport Bekendmaking beslissing
2018/645 Degraeve Xavier;  Stationsstraat 21 , 8900 Ieper;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: verbouwen van handelspand naar handelspand met 2 woongelegenheden (studio’s) Bekendmaking beslissing
2018/569 AGRI HEYMAN ;  Hogeziekenweg 7 , 8900 Ieper;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO én de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit als vermeld in artikel 5.2.1. van het DABM: regularisatie van een voederlokaal, een weegbrug, erfverharding en het verder expoiteren/uitbreiden van de varkensstapel Bekendmaking beslissing
2018/319 Pedro Soete ;  Langemarkseweg 10F , 8904 Ieper;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO én de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit als vermeld in artikel 5.2.1. van het DABM: Pedro Soete bvba: uitbreiden bedrijfsgebouw Bekendmaking beslissing
2019/26  MC Bride Waterpoortstraat 13 , 8900 Ieper;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit als vermeld in artikel 5.2.1. van het DABM: McBride Household - actualisatie Bekendmaking beslissing
2019/57 Viaene Marnick;  Brugseweg 277-279 , 8900 Ieper De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: aanbouwen van een bergplaats Bekendmaking beslissing
2019/102 Boussemaere Ruben;  de Stuersstraat 3 , 8900 Ieper;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: regularisatie van het plaatsen van een dakuitbouw Bekendmaking beslissing
2019/14 Sekhri Sharin Alidoor;  Aquastraat 21 , 8900 Ieper;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: bouwen van een tuinhuis Bekendmaking beslissing
2019/68 Desmet Pieter;  Diksmuidseweg 45 , 8900 Ieper;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: vellen van bomen  Bekendmaking beslissing
2019/115 Degryse Tom Michiel;  Kapellestraat 21 , 8900 Ieper;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit als vermeld in artikel 5.2.1. van het DABM: plaatsen bovengrondse propaangastank Bekendmaking beslissing
2019/138 Bekaert Britt; Syoen Diederik;  Aurorastraat 19 , 8900 Ieper;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: bouwen van een woning met tuinberging Bekendmaking beslissing
2019/55 Dubois Stephen François;  Nijverheidstraat 10 , 8900 Ieper;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: wijzigen van een plat dak naar dakterras Bekendmaking beslissing
2018/626 Desmet Heleen;  Rijselstraat 19 , 8900 Ieper;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: regularisatie van publiciteit in het vlak en haaks op de gevel Bekendmaking beslissing
2018/609 YPCAR Cy ;  Zwaanhofweg zn, 8900 Ieper De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO én de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit als vermeld in artikel 5.2.1. van het DABM: bouwen van bedrijfsgebouw en burelen  Bekendmaking beslissing
2019/43 Heyman Ward Raymond;  Wieltje 2 , 8900 Ieper;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: bouwen van een tuinhuis Bekendmaking beslissing
2018/567 EANDIS ;  Klijtgatstraat ZN , 8902 Ieper;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO én de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit als vermeld in artikel 5.2.1. van het DABM: bouwen van een HS-cabine voor openbaar nut Bekendmaking beslissing
2019/81 Top Veerle;  Langemarkseweg 10A , 8904 Ieper;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: vellen van bomen  Bekendmaking beslissing
2019/44 Schotte Els Ingrid;  Schuttelaerestraat 1B 2A, 8900 Ieper;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: functiewijziging van een vakantiewoning naar woning Bekendmaking beslissing
2019/152 Desmet Bruno Raphaël;  Abelestraat 17 , 8908 Ieper - Vlamertinge;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit als vermeld in artikel 5.2.1. van het DABM: overdracht rundveehouderij  Bekendmaking beslissing
2018/605 Degryse Jurgen;  Hazenbilk 38 , 8900 Ieper;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: verbouwen van de woning Bekendmaking beslissing
2019/38 Vandamme Frederik Marc;  Reinaartstraat 6 , 8900 Ieper;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: verbouwen en uitbreiden van de woning + wijzigen van de voorgevel  Bekendmaking beslissing
2018/596 EANDIS ;  Meenseweg zn , 8902 Ieper;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO én de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit als vermeld in artikel 5.2.1. van het DABM: plaatsen van een elektriciteitscabine (regularisatie) Bekendmaking beslissing
2018/564 Durnez Hendrik;  Kriekstraat 8 , 8902 Ieper;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: afbreken en herbouwen woning en berging, renovatie berging Bekendmaking beslissing
2019/52 Brutsaert Koen;  Klapstraat 3 , 8906 Ieper;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: vellen van bomen Bekendmaking beslissing
2019/174 Decokere Pascal Klébert;  Zesde-Lansierslaan 16 , 8900 Ieper;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: aanbouwen van een veranda Bekendmaking beslissing
2018/493 Liegeois Axel;  Boterstraat 18 , 8900 Ieper;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: Vervangen van de ramen Bekendmaking beslissing
2019/108 Delobel Sören Stephaan;  Haiglaan 82 , 8900 Ieper;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: vellen van 3 bomen Bekendmaking beslissing
2019/54 Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Ieper ;  Boomgaardstraat 15 -17-19, 8900 Ieper;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: renoveren van een woning en vernieuwen buitenschrijnwerk 3 woningen Bekendmaking beslissing
2019/74 Oestlandt Frans Marcel;  Sint-Janstraat 3 , 8900 Ieper;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: vervangen van de ramen Bekendmaking beslissing
2019/61 Depotter Matthieu;  Brugseweg 465 , 8900 Ieper - Sint-Jan;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: bouwen van een woning na het slopen van de bestaande woning en bijgebouw Bekendmaking beslissing
2019/34 Devlieger Stefan;  Langemarkseweg 48 , 8904 Ieper;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: aanleggen van een siervijver met terras Bekendmaking beslissing
2019/69 Crombez Lindsey; Vandooren Mitch;  Vannestestraat 13 , 8904 Ieper;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: bouwen van een woning met carport Bekendmaking beslissing
2019/88 Sweertvaegher Evelien;  Vannestestraat 10 , 8904 Ieper;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: bouwen van een eengezinswoning met carport en tuinberging Bekendmaking beslissing
2019/110 Thoré Xavier André;  Poperingseweg 1 , 8900 Ieper;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: vellen van een boom Bekendmaking beslissing
2018/620 Coffyn Joyce; De Moor pieter;  Belijnstraat 9 , 8900 Ieper;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: uitbreiden van de woning Bekendmaking beslissing
2019/159 Devrieze Filiep;  Steenstraat 26 , 8906 Ieper;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: afbreken en herbouwen van de woning Bekendmaking beslissing
2018/638 Pyloon ;  Klaverstraat 25 , 8900 Ieper;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: verbouwen en uitbreiden van de woning na slopen van de bestaande bebouwing Bekendmaking beslissing
2019/153 Vangheluwe Luc;  Sportstraat 1 , 8900 Ieper;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: verbouwen van een woning Bekendmaking beslissing
2019/86 De Rouck Stefaan;  Masscheleinlaan 62 , 8900 Ieper;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: het wijzigen van de voorgevel Bekendmaking beslissing
2019/82 Swaels Marleen Antoinette;  Hoge Weide 29 , 8904 Ieper;  De omgevingsaanvraag beoogt het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in art. 4.2.1. van het VCRO: dichtmetselen van een raamopening  Bekendmaking beslissing

Contactinformatie