Baggerwerken Kiplinglaan en Hoornwerk

18 oktober 2021

Tussen 15 november 2021 en 31 maart 2022 worden baggerwerken uitgevoerd in de Kiplinglaan, Hoornwerk en Leopold III-laan. 

Verkeershinder
Deze werken worden gefaseerd uitgevoerd en starten in de Kiplinglaan. Tijdens de werkdagen, tussen 7 en 17u wordt de betrokken werfzone afgesloten voor alle verkeer, inclusief voetgangers. Indien gewerkt wordt in Hoornwerk en Leopold III-laan zullen de paaltjes ter hoogte van de Fenix tijdelijk verwijderd worden in functie van het plaatselijk verkeer.