Afrekening projectsubsidie

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Contactinformatie

Binnen de vier maand na de realisatie van een project waarvoor een projectsubsidie van de Cultuurraad werd toegekend, moet een evaluatieverslag en de volledige afrekening (overzicht van alle inkomsten en uitgaven met verwijzing naar bijgevoegde bewijsstukken) ingediend worden aan de hand van dit formulier, ter attentie van de voorzitter, op het secretariaat van de Stedelijke Cultuurraad Ieper, Ter Waarde 1, 8900 Ieper (of digitaal: cultuurraad@ieper.be).

Dit formulier dient ook gebruikt te worden voor de afrekening van een werkgroepactiviteit.

 

Identificatie van de aanvrager

Adres

Identificatie van het project

Evaluatie van het project