Aanvraagformulier ingebruikname openbaar domein op gemeentewegen van stad Ieper

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Betalen
  • 4 Bevestiging

Voor bepaalde werken (bouwen, verbouwen, slopen, herstellen, schilderen, tuinaanleg ...) kan een aannemer of particulier het openbaar domein in gebruik nemen, zoals:

  • het plaatsen van stellingen;
  • het plaatsen van containers voor bouwafval;
  • het plaatsen van, materialen, stellingen, containers, werfafsluitingen, werfketen, torenkranen, hoogtewerkers, bouwliften, bedrijfsvoertuigen

U heeft toelating van de overheid, van de wegbeheerder, …. om de werken uit te voeren. Indien er verkeershinder optreedt, dient tevens signaliatie te worden geplaatst door de aanvrager of zijn aannemer en dit volgens de signalisatievergunning verleend door de dienst mobiliteit. 

De aanvraag moet gebeuren voor de effectieve ingebruikname. Een verlenging van de aangevraagde termijn is mogelijk, mits aflevering van een nieuwe vergunning. Deze wordt afgegeven na betaling van de extra gewenste termijn. De aanvrager moet zijn vergunning op de werf duidelijk afficheren.

De aanvrager moet een retributie betalen van 0,25 euro per m²/dag (met een minimum van 10,00 euro) bij afgifte van de vergunning. De aanvraag kan ook digitaal ingediend worden.

Indien het openbaar domein in gebruik wordt genomen zonder vergunning stelt men zich bloot aan volgende sancties :

  • 15,00 euro als het openbaar domein langer wordt gebruikt dan vergund of als de oppervlakte van de ingebruikname  groter is dan vergund.
  • 30,00 euro als geen vergunning werd aangevraagd

Contactinformatie

Er kan enkel een ingebruikname openbaar domein worden aangevraagd voor gemeentewegen. Meer informatie betreffende overige wegen kan u hier vinden. 

Termijn inname *

Oppervlakte inname

Voor één container wordt een standaardoppervlakte van 7 x 2 m toegepast. Voor één parkeerplaats een oppervlakte van 6 x 2 meter.  

Aard inname *

De aanvrager verklaart zich akkoord met de voorwaarden en de reglementeringen.