Aanvraagformulier individueel lidmaatschap cultuurraad

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Individuele deskundigen kunnen een aanvraag indienen om lid te worden van de Stedelijke Cultuurraad Ieper (SCI). Zij worden aangenomen door de Raad van Bestuur. Deze individuele deskundigen mogen geen bestuursfunctie vervullen bij een vereniging van de Werkgroep waar ze willen bij aansluiten. Het lidmaatschap geldt voor één jaar en moet jaarlijks opnieuw aangevraagd worden.

Dit formulier moet jaarlijks ingediend / online ingevuld worden bij de SCI vóór 31 januari.

 

Identificatie

Adres

Werkgroep

soort werkgroep *