Aanvraagformulier tijdelijk terras n.a.v. corona - 2022

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Gezien de aanhoudende coronapandemie en het feit dat de horecazaken nog heel wat inkomsten moeten recupereren van de afgelopen 2 jaar, wordt ter aanvulling van het nieuwe terrasreglement een bijkomend reglement opgesteld betreffende de uitbreiding van terrassen. Dit naar analogie van het reglement betreffende het plaatsen van tijdelijke terrassen nav corona 2021. Daarmee wordt ervoor gezorgd dat horecazaken tijdens de zomerperiode (juli & augustus 2022) grotere en ruimere terrassen kunnen plaatsen. De uitbreiding van de terrassen dient te voldoen aan een aantal voorwaarden, zoals voorzien in het reglement.

Adresgegevens
Locatie uitbreiding terras *
Afbakening
Optie
Plaats je parasols? *