Aanvraagformulier A+B basissubsidie en variabele subsidie

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Contactinformatie

Alle Ieperse verenigingen die een actieve en regelmatige culturele werking op het grondgebied van Ieper kunnen aantonen kunnen lid zijn van de Stedelijke Cultuurraad Ieper. Een ‘Ieperse vereniging’ houdt in dat de zetel van de vereniging in Ieper gevestigd is, en dat minstens de helft van de bestuursleden in Ieper gedomicilieerd is. Een ‘culturele werking’ houdt in dat cultuur een belangrijke rol speelt in de programmatie van de vereniging. Een ‘actieve en regelmatige culturele werking’ houdt in dat de vereniging jaarlijks minstens drie culturele activiteiten voor de eigen leden organiseert of minstens één culturele activiteit voor een ruimer publiek.

 

Voor de leden van de Stedelijke Cultuurraad Ieper geldt dit formulier zowel als (jaarlijks te hernieuwen) lidmaatschapsaanvraag, én als aanvraag voor de basissubsidie en eventueel de variabele subsidie. Dit formulier moet jaarlijks ingediend/ online ingevuld worden vóór 31 januari. Onvolledig ingevulde of laattijdig ingediende formulieren worden niet in aanmerking genomen.

Identificatie

Adres
Organisatievorm *

Vertegenwoordiger

Adres

Overzicht bestuursleden

Naast de basissubsidie kan een erkende culturele vereniging ook in aanmerking komen voor een variabele subsidie.

De variabele subsidie is afhankelijk van de werking van de vereniging: de grootte van de subsidie wordt bepaald door het aantal en de aard van de (culturele) activiteiten.

Bij het invullen van het overzicht van de activiteiten, geldt de onderstaande puntenverdeling. De eerste puntenkolom is het standaard aantal punten voor een bepaalde activiteit. De tweede puntenkolom, uiterst rechts, geldt enkel indien de activiteit in samenwerking gebeurt met minstens twee andere Ieperse diensten of verenigingen. Onder samenwerking wordt verstaan: een activiteit met gedeelde kosten en baten of met gedeelde culturele inbreng.

Voor elke activiteit moet een bewijsstuk bijgeleverd worden. Let wel: een vereniging kan maximum 120 punten opgeven

 

uitvoering, optreden, voorstelling, vertoning, tentoonstelling,… (= een culturele activiteit voor het grote publiek)

(koren verbonden aan kerk: opluisteren eucharistie: enkel indien geen eredienst voor de parochie)

(instrumentale muziekverenigingen: geen betaalde optredens voor de Stad Ieper)

 

68

publicatie van een tijdschrift van minstens 10 bladzijden tekst

(onder tijdschrift wordt begrepen: niet enkel het aankondigen en verslag van activiteiten)

(niet voor instrumentale muziekverenigingen)

 

4 per nummer6 per nummer

publicatie van een tijdschrift van minstens 4 bladzijden tekst

(onder tijdschrift wordt begrepen: niet enkel het aankondigen en verslag van activiteiten)

(niet voor instrumentale muziekverenigingen)

 

2 per nummer3 per nummer

voordracht, cursus, culturele excursie, culturele activiteit,… voor alle leden  (geen vergaderingen of repetities)

 

24

activiteiten waarvoor desondanks geen bewijs bijgeleverd werd

 

1 

randactiviteiten (gegidste wandelingen, fietstochten met een cultureel karakter, vinkenzettingen,…)

 

14

activiteiten in reeks per activiteit (lessenreeksen,…)

 

12

eigen website* tot en met 6 pagina’s

 

2 

eigen website* meer dan 6 pagina’s

 

4 

bijwonen van de werkgroepvergaderingen van de cultuurraad (max. twee per jaar)

 

2 
bijwonen van de algemene vergadering van de cultuurraad2 

 

 

* Voor een website moeten volgende onderdelen zeker terug te vinden zijn:

1. Algemene info over de vereniging.

2. Een up to date agenda van de vereniging

3. De contactgegevens van de vereniging met minimum één e-mailadres

De site moet een eigen website zijn (geen onderdeel van een website van een koepelvereniging), en moet minimum 4 maal per jaar worden bijgewerkt. Er kan slechts één digitaal platform aangerekend worden (niet afzonderlijk website, blog, sociale media,…).

Culturele werking

Overige werking