Aanvraag uitvoeren aansluiting op de stadsriolering

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Contactinformatie

Adres
1) Verzoekt het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Ieper om toelating tot lozing van *

2) verklaart kennis te hebben genomen van de gemeentelijke reglementering (o.a. het verbod om hetzij zelf hetzij door een aangestelde derde persoon de aansluiting uit te voeren)

3) verklaart hierbij dat de private waterafvoer gekeurd is door een gecertificeerd keurder en voegt het conformiteitsattest als bijlage

4) verbindt er zich toe, binnen de vastgestelde termijnen, de vaste vergoeding(en) van 1.500,00 EUR + btw te betalen (zie 1) of een totaalbedrag van ...  EUR+btw

5) verklaart dat het huishoudelijk afvalwater enkel afkomstig is van:

  • normale huishoudelijke activiteiten
  • sanitaire installaties
  • keukens
  • het reinigen van gebouwen zoals woningen, kantoren, plaatsen waar groot- of kleinhandel wordt gedreven, zalen voor vertoningen, kazernen, kampeerterreinen, gevangenissen, onderwijsinrichtingen met of zonder internaat, klinieken, hospitalen en andere inrichtingen waar niet besmettelijke zieken opgenomen en verzorgd worden, zwembaden, hotels, restaurants, drankgelegenheden, kapsalons
  • afvalwater afkomstig van wassalons, waar de toestallen uitsluitend door het cliënteel zelf worden bediend.
Adres van de aansluiting
Betreft het de privéwoning van de aanvrager? *
Is de woning ouder dan 5 jaar? *

Het btw-tarief van 21% wordt op 6% gebracht als het de privéwoning van de aanvrager betreft die ouder is dan 5 jaar.