Aanvraag organisatie evenement

Organiseer je een fuif, wielerkoers, festival, optreden, wandeling, speelstraat, tornooi, rally, stoet of een ander event? Dan moet je dit melden of aanvragen via het evenementenformulier. Het evenementenloket behandelt je aanvraag, verzamelt de nodige adviezen, legt de aanvraag voor aan het college van burgemeester en schepenen en brengt jou als organisator en de betrokken diensten op de hoogte over de beslissing.
 
Volgende zaken moet je zelf aanvragen bij de juiste instanties :
 
Billijke vergoeding: www.ikgebruikmuziek.be
Ballonwedstrijden: www.mobilit.belgium.be
Publicatie in activiteitenkalender UIT in Ieper: www.UiTdatabank.be
 
Procedure
 
Download het evenementenformulier en dien het minstens 60 dagen op voorhand in voor gewone, 90 dagen voor middelgrote evenementen en zes maanden op voorhand voor een groot evenement. Bezorg het formulier per post of via e-mail aan de dienst economie, evenementen@ieper.be, tel. 057 451 682.

 


Contactinformatie