Aanvraag inname openbaar domein (plaatsing reclameborden / koopwaar)

Indien je gebruik wenst te maken van het openbaar domein om er een reclamebord, menubord, verkooppunt, ... te plaatsen, moet je hiervoor vooraf een vergunning aanvragen bij het stadsbestuur. Per uitbating kan max. één reclame- of menubord (of vlaggenmasten extra muros) worden vergund.

Voorwaarden

Sinds 2 december 2019 is het nieuwe retributiereglement inname openbaar domein van kracht.

Enkele aanpassingen zijn:

 • In de straten waar de belasting op de voor het publiek toegankelijke ruimtes van commerciële vestigingen in het centrum van Ieper (kortom 'promotaks') van toepassing is, worden enkel uniforme reclameborden toegestaan: dubbelzijdige en rechtopstaande niet-verende sandwichborden uit duurzaam materiaal, A1-formaat of kleiner, met beschrijfbare oppervlakte. Op de beschrijfbare oppervlakte kan een inschuifsysteem bevestigd worden voor affiches, posters, enz. In de straten waar de promotaks van toepassing is, worden geen vlaggenmasten en andere vormen van reclame toegestaan. In alle overige straten worden alle soorten reclameborden en vlaggenmasten (zoals beachflags) toegestaan.  
 • Verkooppunten met koopwaar worden enkel in de branches bloemen, postkaarten, kranten, verse voeding en kleding toegestaan. 
 • De objecten moeten altijd tegen de gevel geplaatst worden, met een minimale vrije doorgang van 1,20m.
 • De aanvraag dient jaarlijks te gebeuren.
 • De retributie wordt vastgelegd als volgt:
  • voor elke privatieve ingebruikneming van het voetpad of het openbaar domein voor het plaatsen van een reclame- of menubord, moet er een recht betaald worden dat is vastgelegd op 60,00 euro per jaar in de straten intra muros. De straten extra muros zijn vrijgesteld van belasting. Hierbij kan er max. 1m² van het grondoppervlak in gebruik worden genomen. Per uitbating kan max. één reclame- of menubord (of vlaggenmasten extra muros) worden vergund.
  • voor elke privatieve ingebruiknemning van het voetpad of het openbaar domein dmv verkooppunten, enz... moet er een recht betaald worden dat is vastgelegd op 60,00 euro/m² per jaar in de straten intra muros, met een min. van 1m² en een max. van 3m². De straten extra muros zijn vrijgesteld van belasting.

Procedure

Indien je gebruik wenst te maken van het openbaar domein om er een reclamebord, menubord, verkooppunt, ... te plaatsen, moet je hiervoor vooraf een vergunning aanvragen bij het stadsbestuur. Voor elke privatieve ingebruikneming van het voetpad of het openbaar domein voor het plaatsen van een reclame- of menubord, moet er een recht betaald worden (zie onderaan: retributiereglement).

Bedrag

De retributie wordt vastgelegd als volgt:

 • voor elke privatieve ingebruikneming van het voetpad of het openbaar domein voor het plaatsen van een reclame- of menubord, moet er een recht betaald worden dat is vastgelegd op 60,00 euro per jaar in de straten intra muros. De straten extra muros zijn vrijgesteld van belasting. Hierbij kan er max. 1m² van het grondoppervlak in gebruik worden genomen. Per uitbating kan max. één reclame- of menubord (of vlaggenmasten extra muros) worden vergund.
 • voor elke privatieve ingebruiknemning van het voetpad of het openbaar domein dmv verkooppunten, enz... moet er een recht betaald worden dat is vastgelegd op 60,00 euro/m² per jaar in de straten intra muros, met een min. van 1m² en een max. van 3m². De straten extra muros zijn vrijgesteld van belasting.

Regelgeving

De regelgeving kan geraadpleegd worden in het retributiereglement voor het gebruik van het openbaar domein.(zie onderaan)


Contactinformatie