Aanpassing restafvaltarieven door indexstijging

29 december 2022

Zoals vele sectoren krijgt ook onze stad met een forse stijging van kosten te maken. De ophaal- en verwerkingskosten van het afval van de inwoners maken hier deel van uit. 

De gemiddelde kost voor de verwijdering van restafval binnen het werkgebied van IVVO kost de stad 0,35 EUR/kg. De helft van deze kost gaat naar de verwerking van het afval in gespecialiseerde installaties met rookgaszuivering volgens de strengste milieunormen. De andere helft is de ophaalkost om het restafval tweewekelijks huis-aan-huis op te halen.

De tarieven voor restafval aangeboden aan huis en grofvuil aangeboden op het recyclagepark worden vanaf 1 januari 2023 geïndexeerd van 0,185 EUR/kg naar 0,22 EUR/kg. Deze bijdrage volstaat echter niet om de volledige kost te dekken. 40% van de kosten betaalt de stad zelf.
De prijs van de restafvalzakken wordt in verhouding aangepast van 13,50 naar 15,50 EUR per rol van 10 zakken.

De tarieven voor alle selectieve fracties op het recyclage- en groenpark en op de inzameling aan huis (GFT en PMD) verhogen niet.  Aanbieden van tuinafval of het groenpark blijft gratis (tot 1.000kg).  Een beloning voor wie goed sorteert! Ook de tegemoetkoming van 7,50 EUR per inwoner voor het aanbieden van selectief afval op recyclage- en groenpark blijft behouden.

De ophaling van groot huisvuil aan huis stijgt wel gezien de ophaal-en verwerkingskost veel hoger is dan de tot nu gevraagde bijdrage en gezien de grote hoeveelheden afval die men aanbiedt.  Voor de ophalingen op afroep (zie afvalkalender) betaal je voortaan 100 EUR.  Alleen wanneer je enkel oude metalen aanbiedt, betaal je niets.  Lees aandachtig de sorteerinstructies op de kalender.
We vermelden ook nog eens dat oude matrassen gratis kunnen aangeboden worden op het recyclagepark.
De prijs voor het ophalen van groot tuinafval op afroep blijft behouden op 50 EUR.

Een gemiddelde IVVO-inwoner produceert 103 kg restafval per jaar. Hiervoor betaalde je 19,06 EUR per jaar. Door de indexering van het restafvaltarief van € 0,185/kg naar € 0,22/kg verhoogt de factuur per inwoner met 3,61 EUR per jaar. Slaag je erin om 16% minder restafval te produceren door beter te sorteren, dan zal je afvalfactuur niet stijgen. Met een kleine inspanning kan je er dus zeker voor zorgen dat je minder restafval produceert en je afvalfactuur niet toeneemt, of zelfs daalt. 

Enkele tips :

  • Koop bewust afvalarm! Doe je inkopen op de markt of bij een lokale producent of hoevewinkel en vermijd wegwerp, overtollige verpakking en afval.
  • Alle plastieken verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons horen bij pmd. De pmd-zak wordt tweewekelijks aan huis opgehaald. Dit kost je € 0,15/zak of € 0,075/kg en is dus veel goedkoper dan restafval!
  • Papier en karton kan je vierwekelijks gratis meegeven met de ophaling aan huis.
  • Organisch keukenafval of gft kan je meegeven met de tweewekelijkse gft-ophaling. Hiervoor betaal je slechts € 0,085 EUR/kg. Door je organisch keukenafval te sorteren, kan je je restafval fors reduceren!   Je kan zelf thuiscomposteren en/of een gft-container voor je keukenafval gebruiken.

Er zijn verschillende types beschikbaar: 40 / 140 / 240 liter.

Vraag een container aan : www. ivvo.be/container-restafval-gft of IVVO Klantendienst (057/21.41.60).